mar 17, 2023

Interpelacja nr 39845 do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu do placówek typu ZOL i ZPO w ramach finansowania tych usług przez NFZ

Do Ministra Zdrowia wpłynęła interpelacja nr 39845 wystosowana przez posłanki Beatę Strzałkę i Elżbietę Płonkę (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) w sprawie dostępu do placówek typu ZOL i ZPO w ramach finansowania tych usług przez NFZ. 

W treści interpelacji zwrócono się do Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Ilu pacjentów obecnie korzysta z pobytu w placówkach typu ZOL i ZPO w ramach finansowania przez NFZ?
  2. Ile placówek ZOL i ZPO funkcjonuje w kraju i jaką ilość miejsc zapewnia również w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców?
  3. Ile placówek ZOL i ZPO funkcjonuje w województwie lubelskim?
  4. Jaki jest przeciętny czas oczekiwania na pobyt w placówkach opiekuńczo-leczniczych i jak te dane kształtują się po roku 2022?

Interpelacje wystosowano ze względu na znaczące wydłużenie czasu oczekiwania na przyjęcie do placówek ZOL i ZPO oraz w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi stacjonarnej opieki długoterminowej wynikającym z postępującego procesu starzenia się społeczeństwa.

Pełna treść interpelacji znajduje się na stronie: sejm.gov.pl.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas