maj 2, 2023

Ustawa z "wrzutką" o wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. "Wrzutką" do niej jest zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, która zakłada utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami.

Ustawa wprowadza zapisy, które przewidują możliwość świadczenia przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług logistycznych dotyczących sprzętu, urządzeń, pojazdów itp. służących zwiększaniu, utrzymaniu lub poprawie możliwości funkcjonalnych osób niepełnosprawnych. Przepis zakłada też, że na zlecenie Funduszu Agencja może też kupować taki sprzęt i urządzenia.

Wyposażenie ma zostać przeznaczone na utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych i technologii asystujących, której koordynatorem operacyjnym będzie RARS.

W trakcie procedowania zmian w ustawie okazało się, że zmienić ma ona również przepisy ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i usankcjonować dokonany już wcześniej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zakup sprzętu medycznego za 200 mln zł.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w tej sprawie wniosek do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przeprowadzenie kontroli w Agencji, Funduszu i Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas