maj 10, 2023

Debata "W TROSCE O POLSKICH SENIORÓW"

11 maja 2023 roku w Warszawie Zarząd Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" organizuje debatę "W TROSCE O POLSKICH SENIORÓW". Jej celem jest omówienie wyzwań w zakresie polityki senioralnej, opieki długoterminowej i geriatrii, w tym dostępu do świadczeń medycznych i okołomedycznych, a także wypracowanie takich rozwiązań i pomysłów, które mogą realnie wpłynąć na poprawę sytuacji polskich seniorów. Debata odbywa się z okazji Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna Osób Starszych.

W debacie udział wezmą:

  • Minister Grzegorz Błażewicz, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta 
  • Elżbieta Bojanowska, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
  • prof. Katarzyna Wieczorowską-Tobis, lekarz geriatra, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
  • mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej
  • posłanka Barbara Dziuk, członkini Sejmowej Komisji Zdrowia
  • Agnieszka Sawka, Kierownik Domu Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
  • Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia MANKO
  • Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"

Debatę poprowadzi red. Iwona Schymalla, MedExpress.

Podczas debaty przedstawione zostaną wyniki badania opinii przeprowadzonego przez Koalicję "Na pomoc niesamodzielnym" dot. obecnej sytuacji osób starszych Koalicji oraz zdefiniowanych wyzwań stojących przed opieką senioralną.

Kontakt z organizatorem logistycznym debaty:
Karolina Ciepiela, tel.: 728 919 031, e-mail: kciepiela@fishermen.pl 


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas