maj 16, 2023

Nowa Prezes NIPiP o opiece długoterminowej

W Warszawie trwa VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, największego samorządu zawodowego w Polsce. Poznaliśmy już nową Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - została nią Mariola Łodzińska, dotychczasowa Wiceprezes. Prezentując Delegatom swoje postulaty wyborcze zapowiedziała, że Izba pod jej przewodnictwem będzie kontynuowała działania zmierzające do wzmocnienia finansowego opieki długoterminowej, która w zdecydowanym stopniu opiera się na pielęgniarkach, a ich rola w opiece nad osobą niesamodzielną jest kluczowa. 

W dniach 15-17 maja w Warszawie odbywa się VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. W wyborach na Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wystartowały dwie kandydatki: Mariola Łodzińska, dotychczasowa wiceprezes NRPiP i bliska współpracowniczka ustępującej prezes Zofii Małas oraz Kamila Gólcz z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Zgłoszono również kandydaturę Gilberta Kolbe, ale nie wyraził on zgody na kandydowanie.

Obie kandydatki przedstawiły Delegatom swoje postulaty wyborcze i jednocześnie priorytety na nadchodzącą VIII Kadencję NRPiP.

- Na początku swojej pracy związałam się z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Mam szerokie doświadczenie. (...) Ale nade wszystko umiłowałam sobie samorządność - powiedziała Kamila Gólcz.

Priorytety jakie wskazała Kamila Gólcz w swoim przedwyborczym wystąpieniu to poprawa warunków pracy, dbałość o jakość kształcenia i ściślejszą współpracę z organizacjami związkowymi.

- Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w obecnym kształcie podzieliła środowisko, zamiast je połączyć. Musimy docenić pielęgniarki z doświadczeniem, pracujące wiele lat, które wprowadzają nowe pielęgniarki do zawodu - mówiła Kamila Gólcz. Odniosła się również do konieczności lepszej współpracy ze związkami zawodowymi. - Nie możemy wykluczać kogoś, kto ma inne zdanie. Siła tkwi w jedności. Gdy w przeszłości udawało nam się coś uzyskać, to tylko wtedy, gdy stałyśmy wszystkie ramię w ramię - dodała.

Wśród propozycji Kamili Gólcz znalazło się także powołanie zespołu ds. innowacji w pielęgniarstwie, zespołu ds. promocji zawodu pielęgniarki i położnej, a także działania nakierowane na cyfryzację, działalność szkoleniową oraz monitorowanie satysfakcji z pracy.

Mariola Łodzińska wystartowała pod hasłem: "W jedności siła - zróbmy to razem".

- To właśnie psychiatria ukształtowała mój charakter i nauczyła mnie otwartości na komunikację i aktywnego słuchania, co potem pomogło mi w pracy. (...) Zbudowaliśmy silne podstawy dla młodzieży, którzy po nas będą budowali środowisko i samorząd. Najważniejszą rzeczą dla mnie, w perspektywie krótkoterminowej, jest utrzymanie samodzielności zawodowej dla tych pielęgniarek, które pracują w grupowych czy indywidualnych praktykach - powiedziała Mariola Łodzińska. - Jestem przygotowana do roli prezes NRPiP - zapewniła.

Kolejnym celem, o jakim powiedziała, jest poprawa warunków pracy rozumianych jako uregulowanie płac, ale też zagwarantowanie przestrzegania norm zatrudnienia. Jak podkreśliła, ważne jest dążenie do tego, by NFZ premiował finansowo te podmioty, które przestrzegają norm. Priorytetem powinno być jej zdaniem także wprowadzenie norm zatrudnienia w obszarze psychiatrii.

- Co z tego, że mamy rozporządzenie? Czy jest ono przestrzegane? Musimy sprawić, by normy były przestrzegane dla bezpieczeństwa pacjentów i nas samych. (...) Już czas, byśmy w VIII kadencji wspólnie z OZZPiP, wrócili do rozmów o wprowadzeniu urlopu na poratowanie zdrowia.

Mariola Łodzińska odniosła się również do obaw pielęgniarek związanych z forsowanym przez część dyrektorów szpitali projektem, który umożliwiałby "łatanie" braków personelu pielęgniarskiego poprzez szersze zatrudnianie opiekunów medycznych.

- Jako NRPiP jeszcze w mijającej kadencji jesteśmy przeciwko temu projektowi. Nie możemy jednak boksować się z opiekunami medycznymi, musimy usiąść do rozmów. Ale pielęgniarek nie można zastępować opiekunami, opiekun medyczny ma być dla pielęgniarki wsparciem - powiedziała.

Mariola Łodzińska dodała też, że zgodnie z kontynuacją działań Izby z VII kadencji będą działania zmierzające do wzmocnienia finansowego opieki długoterminowej, która w zdecydowanym stopniu opiera się właśnie na pielęgniarkach. Mariola Łodzińska dodała także, że bardzo zależałoby jej, by pielęgniarki zyskały możliwość orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Zarząd Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" serdecznie gratuluje Marioli Łodzińskiej wyboru na Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Liczymy na kontynuację udanej współpracy i dalsze wspólne działania na rzecz systemowych zmian w opiece długoterminowej.

Źródło: Puls Medycyny


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas