maj 24, 2023

Pomorscy Samorządowcy i Koalicja wspólnie o profilaktyce zdrowotnej

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" oraz Samorząd Województwa Pomorskiego organizują w dniu 31 maja 2023 r. konferencję zatytułowaną: "PROFILAKTYKA WTÓRNA. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?". Debata odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku w godz. 9:00 - 13:40.

Celem spotkania jest prezentacja korzyści zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z tworzenia i realizacji programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców woj. pomorskiego, zachęcenie samorządów do samodzielnego tworzenia programów profilaktycznych oraz przekazanie praktycznych wskazówek do przygotowania regionalnych programów profilaktyki zdrowotnej na przykładzie wybranych zagadnień z trzech obszarów chorobowych tj.: uroonkologii, ginekologii onkologicznej oraz diabetologii. Organizatorzy spotkania wybrali te trzy obszary z uwagi na zwiększającą się stale liczbę diagnozowanych pacjentów onkologicznych i diabetologicznych, co dodatkowo pogłębiła jeszcze pandemia koronawirusa. 

Toczące się na spotkanie dyskusja poświęcona będzie takim zagadnieniom jak np.: narzędzia, zasoby i źródła finansowania programu polityki zdrowotnej, ekonomiczne korzyści i społeczne efekty programów profilaktycznych w sektorze ochrony zdrowia, rola POZ we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych, ramy prawne, schemat i opiniowanie w programach polityki zdrowotnej czy rekomendacje i dobre praktyki w programach polityki zdrowotnej.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych województwa pomorskiego zajmujących się polityką zdrowotną lub społeczną.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się: 

  • Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego
  • lek. med. Andrzej Zapaśnik, lekarz rodzinny, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej
  • dr n. med. Teresa Gawlik-Jakubczak, Klinika Urologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  • dr hab. n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
  • lek. med. Barbara Ostojska, Poradnia Diabetologiczna, Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku
  • Tomasz Jan Prycel, Dyrektor Zarządzający, Koordynator Projektów Samorządowych, Stowarzyszenie Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC)
  • Łukasz Salwarowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia MANKO, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego

Konferencję moderować będzie Maja Marklowska-Tomar, dziennikarka medyczna. Patronem medialnym wydarzenia jest Głos Seniora.

PROGRAM SPOTKANIA

Więcej informacji:
Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" - Związek Stowarzyszeń
tel.: +48 22 279 49 02, e-mail: biuro@niesamodzielnym.pl 


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas