cze 2, 2023

"Nawigator pacjenta" - informator do poruszania się w systemie ochrony zdrowia

Rzecznik Praw Pacjenta wydał "Nawigator pacjenta" - informator dla pacjentów, mający na celu pomoc w orientacji w systemie ochrony zdrowia. 

Publikacja opracowana przez grono lekarzy rodzinnych i ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta, dostarcza prostych i zrozumiałych odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz wskazuje, gdzie szukać wsparcia w różnych sytuacjach. Celem "Nawigatora" jest ułatwienie pacjentom szybkiego i skutecznego uzyskania potrzebnej pomocy medycznej oraz zwiększenie świadomości praw pacjenta. Publikacja obejmuje tematy takie jak: podstawowa opieka zdrowotna, teleporady, opieka koordynowana, leczenie szpitalne, poradnie specjalistyczne, badania profilaktyczne i wiele innych. Rzecznik Praw Pacjenta planuje systematyczne rozbudowywanie i aktualizację "Nawigatora" w celu zapewnienia rzetelnej wiedzy w przyjaznej formie dla pacjentów.

Źródło


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas