cze 2, 2023

Odpowiedź na interpelację nr 40618 w sprawie problemów z opieką paliatywną oraz hospicyjną w woj. kujawsko-pomorskim

Ministerstwo Zdrowia udzieliło odpowiedzi na interpelację nr 40618 posła Krzysztofa Gawkowskiego (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) w sprawie problemów z opieką paliatywną oraz hospicyjną w woj. kujawsko-pomorskim. 

W odpowiedzi między innym możemy przeczytać, iż świadczenia opieki paliatywnej oraz hospicyjnej zostały wpisane do planu taryfikacji na 2023 rok i obecnie są analizowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto, został powołany zespół do spraw rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej, który ma opracować długookresową strategię rozwoju.

W województwie kujawsko-pomorskim istnieje 11 świadczeniodawców posiadających umowy z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Łączna liczba łóżek w hospicjach stacjonarnych oraz oddziałach medycyny paliatywnej, na których realizowane są świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, wynosi 172.

Ministerstwo Zdrowia udzielało wsparcia bezpośrednio dla oddziałów szpitalnych zajmujących się opieką paliatywną i hospicyjną w województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast liczba hospicjów prowadzonych przez organizacje pozarządowe w tym województwie wynosi 9.

W odniesieniu do średniego czasu oczekiwania na szpitalną opiekę paliatywną i hospicyjną, tabela przedstawiona przez NFZ na podstawie danych sprawozdawczych pokazuje mediany średniego czasu oczekiwania (w dniach) na poszczególne kategorie medyczne (przypadek stabilny/pilny) dla oddziału medycyny paliatywnej i hospicjum stacjonarnego/stacjonarnego ośrodka medycyny paliatywnej. Niestety, dane za 2019 rok nie zostały uwzględnione w tabeli.

Pełna treść odpowiedzi na interpelację dostępna jest tutaj.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas