cze 6, 2023

Zbliża się koniec kadencji, a ważne projekty zdrowotne czekają na rozpatrzenie w Sejmie

Koniec kadencji zbliża się nieubłaganie, a niektóre istotne projekty dotyczące zdrowia wciąż znajdują się w Sejmie, wymagając pilnego rozpatrzenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski stara się jak najszybciej przeprowadzić kluczowe ustawy, aby zdążyć przed zakończeniem kadencji. Jednak z powodu ograniczonego czasu niektóre projekty, takie jak reforma szpitalnictwa, nie zdążą zostać uchwalone.

W dniu 13 czerwca w Sejmie odbędą się debaty nad ważnymi ustawami dotyczącymi ochrony zdrowia. Projekty ministra Niedzielskiego, takie jak ustawa o jakości, powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych oraz zapewnienie bezpłatnych leków dla dzieci i osób 65+, będą omawiane w trybie poselskim. Wiele z nich nie było konsultowanych publicznie i spotkało się z trudnościami w uzyskaniu poparcia nawet w obozie rządzącym.

Szereg dokumentów czeka na załatwienie przed zakończeniem kadencji Parlamentu. Co więcej, przed październikowymi wyborami planowane są wprowadzenie darmowych leków dla dzieci i osób powyżej 65. roku życia.

Sprawa reformy szpitalnictwa tymczasem ucichła, pomimo wcześniejszych zapowiedzi ministra zdrowia o jej procedowaniu w bieżącej kadencji. Członek sejmowej Komisji Zdrowia wyraził wątpliwości co do realizacji tej dużej reformy z powodu ograniczonego czasu oraz sprzeciwu ze strony środowiska medycznego.

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który ma powołać Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, został przyspieszony i będzie omawiany na sali plenarnej 13 czerwca. Po wyeliminowaniu kontrowersyjnych zapisów dotyczących no-fault ta ustawa cieszy się stosunkowo większym poparciem.

Pośpiech w procedowaniu ustaw może jednak prowadzić do błędów i konfliktów. Przykładem tego jest poprawka dotycząca ratownictwa medycznego, która została wprowadzona w trakcie procedowania ustawy o niektórych zawodach medycznych, a następnie wycofana. Wiele zależy teraz od mobilizacji i uzyskania pełnego poparcia posłów koalicji.

Co do ustawy refundacyjnej, wszystko zostanie rozstrzygnięte w tym tygodniu. Przekazanie ustawy na kolejne etapy jest obecnie w toku, jednak dalszy jej los nie jest w rękach Ministerstwa Zdrowia. Marże, uszczelnienie "Apteki dla Aptekarza", leki dla osób powyżej 65. roku życia oraz dyżury aptek to kluczowe kwestie, które powinny znaleźć się w ustawie refundacyjnej. 

Prace w Sejmie zostały przyspieszone, aby zdążyć przed końcem kadencji. Obrady poszczególnych komisji rozpoczną się 12 czerwca, a posiedzenie Sejmu rozpocznie się 13 czerwca o godzinie 12:00. Harmonogram prac parlamentarnych obejmuje także przekazanie projektów do Senatu przed październikowymi wyborami.

Więcej szczegółów tutaj.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas