cze 6, 2023

Zapytanie nr 6322 w sprawie kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych, uzupełniającego w zakresie kwalifikacji MED.14

Posłanka Katarzyna Osos (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) wystosowała zapytanie do Ministra Zdrowia dotyczące kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych, uzupełniającego w zakresie kwalifikacji MED.14. Celem tego programu jest podniesienie kompetencji osób, które uzyskały przygotowanie do roli opiekuna medycznego przed zmienioną podstawą programową kształcenia. Projekt ma również przygotować do pracy z pacjentem z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi.

W piśmie posłanka zwraca uwagę na wątpliwości osób zainteresowanych kursem i prosi o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Na jakiej podstawie prawnej zaświadczenie wydane w ramach przedmiotowego kursu kwalifikacyjnego pozwoli na wykonywanie zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14.? Dlaczego szkoły niepubliczne nie mogą prowadzić półrocznych kursów kwalifikacyjnych, które uzupełniłyby różnice programowe w zakresie MED.14., co z pewnością pozwoliłoby zwiększyć liczbę opiekunów medycznych?
  2. Dlaczego kurs ten dedykowany jest jedynie opiekunom medycznym pracującym w szpitalach, a nie również opiekunom medycznym pracującym w domach pomocy społecznej, skoro w jego ramach można uzyskać wiedzę i zdobyć umiejętności związane m.in. z opieką nad osobami z demencją?
  3. Którym podmiotom realizującym przedmiotowy projekt zostały zlecone zadania (realizacja części teoretycznej, praktycznej itd.) i na jakie kwoty?
  4. Proszę o wskazanie podmiotów, które wygrały przetarg w części praktycznej, z podziałem na województwa.

Oczekuje się, że odpowiedzi na te pytania pomogą wyjaśnić niejasności i zapewnią pełniejszy obraz dotyczący kursu kwalifikacyjnego dla opiekunów medycznych.

Pełna treść zapytania tutaj.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas