cze 7, 2023

Interpelacja nr 41369 w sprawie reklamy wyrobów medycznych i usług wykonywanych przy wykorzystaniu tych wyrobów

Poseł Krystian Kamiński (Koło Poselskie Konfederacja) zgłosił interpelację nr 41369 do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących reklamy wyrobów medycznych i usług z nimi związanych. Do końca 2022 roku reklama wyrobów medycznych nie była szczegółowo uregulowana. Jednak od 1 stycznia 2023 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych, które regulują kwestię reklamy w rozdziale 12 "Reklama wyrobów".

Nowe przepisy dotyczą wszystkich wyrobów medycznych, niezależnie od ich klasy, oraz usług świadczonych z ich wykorzystaniem. Reklama wyrobów medycznych przeznaczonych dla laików została ograniczona i musi spełniać wymogi ustawy i rozporządzenia wykonawczego. Natomiast reklama wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów, kierowana do publicznej wiadomości, została całkowicie zakazana. Dotyczy to również reklamy usług z wykorzystaniem wyrobów medycznych nieprzeznaczonych dla laików. Wcześniej optycy często promowali okulary korekcyjne poprzez oferowanie darmowych badań wzroku przy zakupie okularów. Jednak teraz reklama takiego rodzaju usługi, czyli badania wzroku, musi spełniać wymogi regulacji dotyczących reklamy wyrobów medycznych.

W związku z tym, Krystian Kamiński skierował pytania do Ministra Zdrowia:

  1. Czy na gruncie obowiązujących przepisów dopuszczalna jest w ogóle reklama usługi badania wzroku (usługi wykonanej przy wykorzystaniu wyrobu medycznego nieprzeznaczonego do korzystania przez laika)?
  2. Czy na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy dopuszczalna jest reklama okularów korekcyjnych (wyrobu medycznego przeznaczonego do korzystania przez laika) polegająca np.: na zaoferowaniu darmowej (lub po obniżonej cenie) usługi badania wzroku (usługi wykonanej przy wykorzystaniu wyrobu medycznego nieprzeznaczonego dla korzystania przez laika)?

Oczekuje się, że Ministerstwo Zdrowia udzieli odpowiedzi na te pytania, aby wyjaśnić obecne przepisy dotyczące reklamy wyrobów medycznych i usług z nimi związanych.

Źródło


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas