mar 28, 2017

Nawiązanie współpracy pomiędzy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce a organizacjami pacjentów

W dniu 28 marca br. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP) oraz organizacje zrzeszające pacjentów, w tym Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" wyraziły wolę współpracy w celu poprawy funkcjonowania publicznego systemu zdrowia i rozwiązania problemów dotyczących jego działalności. Postanowiono także współdziałać w obszarze reprezentowania interesów pacjentów pozostających pod opieką lekarzy rodzinnych. 

Podczas inauguracji obchodów 25-lecia rocznicy istnienia Stowarzyszenia KLRwP, dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP), dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, wiceprezes Zarządu Głównego KLRwP oraz przedstawiciele organizacji, fundacji i stowarzyszeń pacjentów podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy.

Podpisując list intencyjny strony wyraziły wolę współdziałania w celu stałej poprawy organizacji i funkcjonowania poz, zapewnienia łatwego dostępu do lekarza i pielęgniarki, poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczeń. Mają dbać o zapewnienie opieki skoncentrowanej na pacjencie, rozwijania partnerskich relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu lekarza i pacjenta, postrzegania pacjenta nie jako biernego odbiorcy świadczeń, ale jako najważniejszy podmiot w systemie ochrony zdrowia. Lekarz ma uwzględniać nie tylko biomedyczny wymiar zdrowia, ale także psychospołeczny, kulturowy i egzystencjalny. Ważna ma być też poprawa skuteczności komunikowania się personelu poz z pacjentami, poprawa przepływu informacji  na temat jego funkcjonowania. Lekarz rodzinny ma być przewodnikiem w systemie ochrony zdrowia.

"My specjaliści medycyny rodzinnej, mamy kwalifikacje i umiejętność dostrzegania różnorakich problemów zdrowotnych pacjentów, trochę zostaliśmy wyciszeni przez te 25 lat różnego rodzaju ograniczeniami związanymi z organizacją systemu ochrony zdrowia, ale to nie znaczy, że nie tli się w nas ciągle nadzieja, aby wreszcie było tak jak nas nauczono i jak medycyna rodzinna powinna funkcjonować" - mówiła dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej.

Działania podjęte przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest odpowiedzią na między innymi na problemy związane ze starzeniem się populacji, narastania problemu wielochorobowości, nieprecyzyjne zasady współpracy pomiędzy poz oraz innymi poziomami systemu ochrony zdrowia.    


konferencja 2021 debaty
webinar 2
webinar 3
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności