mar 28, 2017

Nawiązanie współpracy pomiędzy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce a organizacjami pacjentów

W dniu 28 marca br. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP) oraz organizacje zrzeszające pacjentów, w tym Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" wyraziły wolę współpracy w celu poprawy funkcjonowania publicznego systemu zdrowia i rozwiązania problemów dotyczących jego działalności. Postanowiono także współdziałać w obszarze reprezentowania interesów pacjentów pozostających pod opieką lekarzy rodzinnych. 

Podczas inauguracji obchodów 25-lecia rocznicy istnienia Stowarzyszenia KLRwP, dr hab. n. med. Tomasz Tomasik, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP), dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, wiceprezes Zarządu Głównego KLRwP oraz przedstawiciele organizacji, fundacji i stowarzyszeń pacjentów podpisali list intencyjny o wzajemnej współpracy.

Podpisując list intencyjny strony wyraziły wolę współdziałania w celu stałej poprawy organizacji i funkcjonowania poz, zapewnienia łatwego dostępu do lekarza i pielęgniarki, poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczeń. Mają dbać o zapewnienie opieki skoncentrowanej na pacjencie, rozwijania partnerskich relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu lekarza i pacjenta, postrzegania pacjenta nie jako biernego odbiorcy świadczeń, ale jako najważniejszy podmiot w systemie ochrony zdrowia. Lekarz ma uwzględniać nie tylko biomedyczny wymiar zdrowia, ale także psychospołeczny, kulturowy i egzystencjalny. Ważna ma być też poprawa skuteczności komunikowania się personelu poz z pacjentami, poprawa przepływu informacji  na temat jego funkcjonowania. Lekarz rodzinny ma być przewodnikiem w systemie ochrony zdrowia.

"My specjaliści medycyny rodzinnej, mamy kwalifikacje i umiejętność dostrzegania różnorakich problemów zdrowotnych pacjentów, trochę zostaliśmy wyciszeni przez te 25 lat różnego rodzaju ograniczeniami związanymi z organizacją systemu ochrony zdrowia, ale to nie znaczy, że nie tli się w nas ciągle nadzieja, aby wreszcie było tak jak nas nauczono i jak medycyna rodzinna powinna funkcjonować" - mówiła dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, konsultant krajowy ds. medycyny rodzinnej.

Działania podjęte przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest odpowiedzią na między innymi na problemy związane ze starzeniem się populacji, narastania problemu wielochorobowości, nieprecyzyjne zasady współpracy pomiędzy poz oraz innymi poziomami systemu ochrony zdrowia.    


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności