sie 30, 2023

Koniec czekania. Będą darmowe leki dla młodszych seniorów

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą program darmowych leków o młodszych seniorów i dzieci do 18. roku życia. To odpowiedź na potrzeby pacjentów. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" wielokrotnie zwracała uwagę, że osoby starsze coraz częściej rezygnują z kupowania niezbędnych leków, bo ich na to nie stać. Obecnie prawo do bezpłatnych leków z wykazu ministra zdrowia przysługuje osobom powyżej 75. roku życia. Po zmianach z programu skorzystają też dzieci do ukończenia 18. roku życia i seniorzy, którzy ukończyli 65 lat.

Lekarze specjaliści wielokrotnie ostrzegali, że przerwy w leczeniu lub całkowite zaniechanie terapii mogą mieć tragiczne skutki zarówno dla zdrowia pacjentów, jak i dla całego systemu opieki zdrowotnej. Darmowy program lekowy ma szansę odwrócić ten trend. Aby dany lek mógł zostać uwzględniony w wykazie bezpłatnych farmaceutyków musi najpierw znaleźć się na liście leków refundowanych. Konkretny wykaz będzie ogłaszał Minister Zdrowia - oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 roku życia i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat. Docelowo na liście bezpłatnych leków dla seniorów (tzw. Lista "S") ma znaleźć się 3 800 pozycji (obecnie jest ich niecałe 2 100).

- Dla większości osób żyjących w Polsce wiek senioralny zaczyna się po 60. roku życia. To ogromna grupa społeczna, która skorzysta na wprowadzonych zmianach. Polacy są od lat społeczeństwem starzejącym się, w którym potrzeby seniorów, ich stan zdrowia i ogólna sytuacja życiowa stają się przedmiotem licznych analiz i badań. Obecnie, gdy rosnące ceny produktów czy usług nie pozostają bez znaczenia również dla seniorów, naturalnym wydaje się wprowadzanie takich przepisów, które istotnie wpłyną na polepszenie się ich dobrostanu, co finalnie udało się osiągnąć zarówno rządowi jak i parlamentarzystom - zaznacza Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

Warto zaznaczyć, że w ostatnich kilkunastu miesiącach strona społeczna wielokrotnie podkreślała konieczność wprowadzenia zmian w programie darmowych leków i poszerzenia listy osób uprawnionych do korzystania z Listy "S" o młodszą populację seniorów. Przedstawiciele Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" uczestnicząc regularnie w posiedzeniach gremiów parlamentarnych regularnie podnosili tę kwestię. Pod apelem w tej sprawie skierowanym do rządzących podpisało się ponad 50 organizacji pacjenckich. W efekcie rząd Zjednoczonej Prawicy dostrzegł problem, wprowadzając zmiany w programie. Prezydent Andrzej Duda, podpisując ustawę powiedział: "Wszyscy wiemy, że kiedy przychodzi ten trudny moment, kiedy następuje pogorszenie stanu zdrowia czy utrata zdrowia, koszty terapii, leczenia z reguły są wysokie".

- Program czekał na uaktualnienie demograficzne dość długo. Dobrze, że udało się je w rezultacie wdrożyć. Wiele osób po ukończeniu 60. roku życia zakończyło już aktywność zawodową, a wydatki związane z leczeniem poważnie obciążają ich domowy budżet. Podobnie jest w przypadku osób niepełnoletnich, gdzie potrzeby zdrowotne są znaczące i wymagają wsparcia finansowego - podkreśla Michał Szewczyk, Dyrektor ds. komunikacji Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

Do tej pory z programu bezpłatnych leków refundowanych skorzystało ok. 4 mln seniorów, po zmianach w ustawie i poszerzeniu grupy uprawnionych będzie aż 16 mln osób. Program nie obejmuje m.in. leków bez recepty, suplementów diety, ziół etc. Nie obejmuje również leków na receptę wydawanych za 100-procentową odpłatnością, czyli preparatów niepodlegających refundacji.

Więcej informacji:
Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"
tel.: 602-641-938, e-mail: m.osinska-kurzywilk@niesamodzielnym.pl 


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas