wrz 6, 2023

Nie będzie podwyżek w DPS-ach. Dysproporcje w wynagrodzeniach będą się pogłębiać

Zarówno pielęgniarki, fizjoterapeuci i ratownicy medyczni zatrudnieni w Domach Pomocy Społecznej nie otrzymają corocznych podwyżek. Portal Prawo.pl przypomina, że wynagrodzeniach medyków samorządowych znacznie odbiegają od pensji pracowników szpitali czy przychodni. Pracownicy zatrudnieni w DPS-ach nie otrzymają corocznej podwyżki tak jak medycy pracujący w placówkach finansowanych przez NFZ.

"Obecnie pensja minimalna pracownika samorządowego znacznie odbiega od wynagrodzenia minimalnego pracownika szpitala czy poradni i dysproporcje będą wciąż rosnąć" - zwraca uwagę portal Prawo.pl. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z Ministerstwem Zdrowia, zaproponowały, aby DPS mógł wykonywać działalność leczniczą - mógłby wystąpić do wojewody z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ale pomysł nie został zrealizowany.

Warto przypomnieć, że 1 lipca 2023 roku weszły w życie podwyżki najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Obejmą one m.in. pielęgniarki, fizjoterapeutów, opiekunów czy ratowników medycznych. Nowe pensje minimalne niektórych grup zawodowych od 1 lipca 2023:

  • Magister pielęgniarstwa (położna), fizjoterapii z wymaganą specjalizacją, psycholog kliniczny - 8186,53 zł - wzrost o 881,87 zł
  • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją - 6473,07 zł - wzrost o 697,29 zł
  • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji - 5965,38 zł - wzrost o 642,60 zł
  • Opiekun medyczny, pozostali pracownicy ze średnim wykształceniem - 5457,69 zł - wzrost o 587,91 zł

Jednakże pensja minimalna pielęgniarki zatrudnionej w DPS-ie wynosi obecnie około 4100 zł brutto, a starszy fizjoterapeuta w tej placówce zarobi 4200 zł brutto. Placówki te bowiem są jednostkami budżetowymi pomocy społecznej. Prawo.pl wyjaśnia, że warunki wynagrodzenia pracowników, w przypadków DPS-ów prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, regulowane są przez rozporządzenie wykonawcze do ustawy o pracownikach samorządowych.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas