wrz 7, 2023

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" partnerem XVIII Międzynarodowego Sympozjum Evidence-Based Health Care

Spotkanie "Integrating evidence for enhanced outcomes" odbędzie się w dniach 9-10 października 2023 roku w Krakowie, jako osiemnasta edycja spotkań EBHC, organizowanych przez Stowarzyszenie CEESTAHC.

Jego program zostanie zrealizowany w ciągu dwóch  dni, w ramach siedmiu sesji tematycznych:

  1. Sesja otwierająca sympozjum
  2. Międzynarodowy rozwój HTA
  3. Wyzwania dla samorządów - czas trudnych decyzji, czas wyborów...
  4. Polska i Ukraina - wspólne wyzwania w zdrowiu
  5. Potrzeba innowacji w HTA
  6. Aktywny wpływ pacjentów w HTA
  7. Dobre praktyki dla integracji opieki

Głównym celem Stowarzyszenia CEESTAHC jest rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej standardów i metod służących ocenie lekowych i nielekowych technologii medycznych. Dodatkowym jest rozwinięcie i upowszechnienie wspólnego języka, który pozwoli na komunikowanie się różnych podmiotów systemu opieki zdrowotnej, w tym lekarzy, przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, stowarzyszeń medycznych, firm farmaceutycznych, nie wyłączając polityków, ekonomistów, menedżerów zatrudnionych w szpitalach oraz innych specjalistów, którzy zajmują się aspektami finansowym systemu świadczeń medycznych, oceną zarówno jakości systemu opieki zdrowotnej, jak i efektywności technologii medycznych.

Tegoroczne sympozjum odbędzie się na Kopcu Kościuszki - wyjątkowym miejscu, związanym od 200 lat z historią Krakowa.

Więcej informacji na temat sympozjum znajduje się tutaj.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas