wrz 11, 2023

Prezes NFZ: szpitale dostały niebagatelne pieniądze

Zdaniem prezesa NFZ Filipa Nowaka sytuacja finansowa polskich szpitali się poprawia. Część z nich nadal ma trudności, ale wynika to przede wszystkim z różnic w poziomie zrealizowanych świadczeń. Forum Ochrony Zdrowia w Karpaczu, które odbywało się w dniach 5-7 września, było okazją do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia ze środowiskiem dyrektorów. Rozmawiano m.in. o sytuacji finansowej szpitali.

- Rozmawiając o kondycji finansowej szpitalnictwa, w tym szpitali powiatowych, nie sposób nie wspomnieć o ogromnych środkach, jakie w ostatnim czasie zostały skierowano do placówek leczniczych. Od 1 lipca to ponad 8 mld złotych, a więc niebagatelne pieniądze. W zeszłym roku mówimy o podobnej kwocie w skali połowy roku. Kondycja finansowa szpitali musi się więc poprawiać i jest coraz lepsza - powiedział "Pulsowi Medycyny" Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skąd więc różnice w ocenie sytuacji finansowej pomiędzy NFZ a środowiskiem dyrektorów? Ci drudzy często zwracają uwagę na coraz większe finansowe trudności, z jakimi mierzą się szpitale.

- Dyskusja dotyczy konkretnych placówek. System szpitalnictwa jest zróżnicowany, przede wszystkim pod kątem liczby realizowanych przez lecznice usług. Wynik szpitala jest w dużej mierze uzależniony od tego, jak wygląda sprzedaż usług oraz od poziomu zapotrzebowania na usługi danej placówki - zwrócił uwagę Filip Nowak, dodając, że sytuacja każdego szpitala powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas