wrz 19, 2023

Minister Zdrowia powołała nowy zespół. Ma on ocenić dostępność do świadczeń zdrowotnych

Specjalny zespół powołany przez minister zdrowia ma zbadać kwestię dostępności świadczeń zdrowotnych. Wydano już stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

Jednym z palących problemów polskiego systemu ochrony zdrowia są kolejki do lekarzy i długi czas oczekiwania na badania lub inne świadczenia zdrowotne. Nowa formacja dostała za zadanie nie tylko ocenić, ale i opracować koncepcję zmian, która poprawi tę trudną sytuację.

Zespół do oceny dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej to pomocniczy organ Ministerstwa Zdrowia tworzony przez dziesięć osób. Na jego na czele stoi Filip Nowak, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (w roli przewodniczącego) i Daniel Rutkowski, zastępca Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego). W pracach zespołu mogą również brać udział osoby niebędące jego formalnymi członkami, które przyjmą zaproszenie od przewodniczącego.

Głównym przedmiotem zainteresowania zespołu powołanego przez Ministerstwo Zdrowia jest analiza dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Ma on zbadać przede wszystkim kwestie związane z czasem oczekiwania chorych na uzyskanie niezbędnej pomocy oraz zaproponować rozwiązania i koncepcje, które pozwolą poprawić sytuację pacjentów. Przewodniczący zespołu ma czas do 16 października 2023 roku, by przedstawić ministrowi zdrowia propozycje rozwiązań poprawiających dostępność do świadczeń zdrowotnych. Po ich zaakceptowaniu zespół będzie mógł być rozwiązany.

Źrodło: www.wprost.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas