wrz 19, 2023

Dane pokazują, jak bardzo brakuje lekarzy i pielęgniarek. Wyjściem w przyszłości "import" kadr?

Jak wynika z danych Naczelnej Izby Lekarskiej, aktywni zawodowo lekarze w wieku emerytalnym w coraz większym stopniu wspierają ochronę zdrowia. Około co czwarty lekarz pracujący w ochronie zdrowia to emeryt. W systemie opieki zdrowotnej za mało jest młodych pielęgniarek, by mogły zapełnić lukę po odchodzących na emeryturę. Czy należy oswajać się z myślą, że w nadchodzących latach konieczny będzie "import" pracowników ochrony zdrowia z zagranicy?

W ochronie zdrowia pracuje coraz więcej lekarzy w wieku emerytalnym. Jak podał prof. Jerzy Chudek, członek korespondent PAN, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, system ochrony zdrowia w Polsce zatrudnia obecnie 720 000 osób, z przewagą w sektorze publicznym (dane GUS z 2022 roku).

Te dane oraz wnioski dotyczące polityki kadrowej w ochronie zdrowia stanowią zawartość jednej z 14 ekspertyz (policy briefs) ekspertów i naukowców opracowanych w ramach projektu "Polskie Zdrowie 2.0" Polskiej Akademii Nauk. Jej najważniejsze tezy zostały przedstawione podczas odbywającej się w siedzibie PAN konferencji dot. projektu "Polskie Zdrowie 2.0". W polskim w systemie ochronie zdrowia zatrudnionych jest ok. 6 proc. pracujących. Pod tym względem odstajemy nie tylko od czołówki krajów europejskich, w których zatrudnienie w sektorze zdrowia sięga nawet ponad 15 proc., ale także od średniej dla 36 krajów OECD wynoszącej około 10 proc. (dane OECD z 2018 r.) Niedobór kadr medycznych jest niewątpliwie jednym z powodów wydłużonego oczekiwania na usługi medyczne. W Polsce mamy dzisiaj ok. 175 tysięcy lekarzy. 

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas