wrz 15, 2023

Zmiany w tworzeniu rocznego planu finansowego NFZ. Wymusiła je ustawa o nowym funduszu RPP

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. W projektowanej nowelizacji uwzględniono zmiany związane z rozwiązaniami zawartymi w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i RPP, a także nowelizacji ustawy o refundacji leków.

Obecnie na etapie opiniowania jest projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak czytamy w uzasadnieniu, zaproponowane w projekcie rozporządzenia zmiany są następstwem rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy z dnia 16 czerwca 2023 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, a także nowelizacji ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Co istotne, pierwsza ustawa tworzy nowy państwowy fundusz celowy - Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, którego przychody pochodzą m.in. z odpisu z przychodów NFZ. Jednocześnie zakłada, że środki stanowiące przedmiotowy odpis pomniejszają przychody NFZ.

Natomiast druga ustawa nakłada na NFZ nowe zadania, do których należą m.in: finansowanie wykonywania przez apteki ogólnodostępne zadań, o których mowa w art. 94 ust. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (pełnienie dyżurów aptecznych) oraz zawieranie i rozliczanie umów z podmiotami prowadzącymi apteki na realizację zalecanych szczepień ochronnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z art. 19 ust. 2a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas