wrz 18, 2023

Pieniądze w zdrowiu to nie wszystko. Wydajemy więcej, ale nie żyjemy dłużej

Odrębne i wyższe finansowanie opieki długoterminowej, kolejne podatki od grzechu oraz zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej - to jedne z rozwiązań, które zdaniem ekspertów PAN uzdrowią finansowanie ochrony zdrowia. 18 września odbyła się konferencja Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, która była okazją do omówienia rekomendacji PAN w obszarze ochrony zdrowia na lata 2023-2027, w ramach projektu Polskie Zdrowie 2.0.

Prowadzenie racjonalnej polityki zdrowotnej wymaga posiadania przez agendy rządowe i samorządowe aktualnych i jakościowych danych na temat sytuacji zdrowotnej społeczeństwa. Dane powinny być zbierane przez sprawnie działające systemu informacyjne. Za podstawową miarę zdrowia populacji przyjmuje się przeciętne dalsze trwanie życia. Parametr oblicza się na podstawie danych pochodzących z rejestrów zgonów.

Od 2015 roku pomimo dobrego wzrostu gospodarczego i dużego wzrostu nakładów na zdrowie poprawa w zakresie umieralności uległa zatrzymaniu. Niezbędne wydaje się zaplanowanie i wdrożenie, wzorem innych krajów, wieloletnich programów epidemiologicznych w celu powtarzanej systematycznie oceny występowania czynników ryzyka.

Jednym z kluczowych wniosków po konferencji było stwierdzenie, iż czeka nas epidemia starości, tymczasem na opiekę długoterminową nadal wydajemy niewiele.  Zdaniem ekspertów rozwiązaniem wartym szerszej dyskusji jest wprowadzanie kolejnych tzw. podatków od grzechów. Z doświadczenia innych państw (m.in. USA czy Wielka Brytania) wynika, że są one stosunkowo łatwo akceptowalne społecznie. Ich wprowadzenie zwykle o kilka procent ogranicza społeczne spożycie szkodliwych i potencjalnie uzależniających substancji. Istotne jest także wprowadzenie odrębnie finansowanego systemu opieki długoterminowej, aby opieki ta "konkurowała” z innymi obszarami świadczeń o pieniądze.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas