wrz 25, 2023

Raport: "Polityka Lekowa Państwa 2018-2022"

Ministerstwo Zdrowia opracowało raport, w którym przedstawia priorytetowe działania w zakresie gospodarowania lekami, których realizację przewidziano na lata 2018-2022. To kompleksowy zbiór danych statystycznych, przedstawiający dynamikę i kierunek rozwoju poszczególnych elementów polityki lekowej.

Dokument prezentuje zmiany polskiego systemu opieki zdrowotnej wpływające na gospodarowanie lekami, odnosząc się przy tym do kwestii:

  • profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych,
  • dostępności rynkowej,
  • dostępności refundacyjnej,
  • przemysłu farmaceutycznego,
  • zawodów medycznych,
  • systemów informacyjnych.

Informacje dotyczące stopnia realizacji poszczególnych założeń zawartych w dokumencie pozyskano od instytucji biorących udział w jego tworzeniu. Podsumowanie zawiera też opracowania przygotowane przez departament polityki lekowej i farmacji ministerstwa zdrowia. W raporcie zawarto też zarys działań planowanych w przyszłości.

Według autorów raportu kierunek działań i kształt polityki lekowej w ostatnich pięciu latach był prawidłowy. Większość planowanych zmian została wprowadzona. Mimo pandemii COIVID-19, z sukcesem udało się wprowadzić korzystne zmiany w zakresie polityki lekowej.

więcej informacji: www.gov.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas