wrz 20, 2023

Flagowy prezydencki projekt o asystencji osobistej wciąż bez finału

Prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami miał trafić do Sejmu do końca 2021 roku. Nie wiadomo kiedy trafi. A na konieczność uchwalenia przepisów zwracali uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli oraz Komitet ONZ ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Ustawa o asystencji osobistej miała zostać wypracowana przez zespół roboczy w ramach prezydenckiej Rady do spraw Społecznych z jej przewodniczącym prof. Markiem Rymszą na czele. Jej powstanie Kancelaria Prezydenta zapowiedziała w 2020 r. Sam prezydent Andrzej Duda w lipcu 2021 r. napisał na Twitterze: „Chciałbym, aby prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami trafił do Sejmu do końca 2021 r.” Podkreślił, że dzięki tym rozwiązaniom Polska w coraz większym stopniu będzie stawała się nowoczesnym państwem.

W kwietniu redakcja Prawo.pl zapytała Kancelarię Prezydenta na jakim etapie są prace nad ustawą. Poinformowała ona, że zmieniła się koncepcja założeń do ustawy: "W związku ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, aby projekt regulacji, dotyczącej asystencji przewidywał możliwość zastosowania skali określającej zakres potrzeby wsparcia, zaproponowanej w projekcie ustawy o świadczeniu wspierającym w KPRP trwają obecnie prace nad możliwością zastosowania wspomnianego mechanizmu w połączeniu z innymi rozwiązaniami przewidywanymi w regulacji". Jak dodaje biuro prasowe, aktualne pozostaje założenie, że przed złożeniem projektu ustawy do parlamentu, przeprowadzone zostaną szersze konsultacje społeczne.

We wrześniu okazuje się, że niewiele się zmieniło. Na pytanie o etap prac nad ustawą Kancelaria Prezydenta poinformowała, że planuje sfinalizować prace dotyczące asystencji osobistej tak, aby propozycja regulacji została niebawem zaprezentowana publicznie i przekazana do konsultacji społecznych, w szczególności ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Źródło: www.prawo.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas