paź 16, 2023

Zmiany w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie. Rozporządzenie skierowano do ogłoszenia

13 października zostało skierowane do ogłoszenia znowelizowane rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dokument ma obowiązywać od nowego roku - zmienią się m.in. limity i opisy ortez i protez na zamówienie, a pacjentowi, który potrzebuje wyrobów chłonnych ubędzie mniej z kieszeni.

Projekt dokumentu pierwotnie został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji 26 czerwca. Zgodnie z tłumaczeniami projektodawcy - Ministerstwa Zdrowia - "nowelizacja wprowadza zmiany będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich". "Celem tych propozycji jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych oraz uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwoli na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych" - podał resort.

W dokumencie wprowadzono kilkanaście ważnych zmian. Najważniejsze  merytoryczne obejmują kwestie:

 • Zmiany limitów i opisów ortez i protez na zamówienie, jak również obuwia ortopedycznego na zamówienie, co wynika ze zmian technologicznych, a także konieczności uwzględnienia cen wyrobów medycznych. Limity zostały określone w oparciu o dane rynkowe, jak również możliwości uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w przypadku osób z niepełnosprawnością jest źródłem dofinansowania do zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji na wyroby chłonne z 30 proc. do 20 proc., a w przypadku dzieci do 10 proc. Biorąc pod uwagę dostępne ścieżki zaopatrzenia, w tym także możliwość zakupów przez internet realizowanych drogą wysyłkową, przez świadczeniodawców, którzy podpisali umowę z NFZ, obniżenie udziału w limicie przybliża limit do realnych cen wyrobów medycznych. Ceny wyrobów medycznych w ramach wyrobów medycznych na zlecenie nie są cenami sztywnymi, co pozwala poszukiwać wyrobów w najbardziej konkurencyjnych cenach dla pacjenta.
 • Wprowadzenie do wykazu aparatów do pomiaru INR/PT dla pacjentów leczonych antagonistami witaminy K wymagających regularnej kontroli wskaźnika PT/INR do ukończenia 18. roku życia lub ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca lub z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, co ma na celu poprawę przestrzegania farmakoterapii i ułatwienie monitorowania leczenia, a także w uzasadnionych medycznie przypadkach zmiany w dawkowaniu leków.
 • Dodanie wkładek ortopedycznych na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp co ma służyć profilaktyce pierwotnego lub wtórnego owrzodzenia u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej.
 • Poszerzenie wykazu o wyroby kompresyjne okrągłodziane w populacji pacjentów z niewydolnością żylną w leczeniu lub profilaktyce owrzodzeń żylnych.
 • Zmiany w refundacji osprzętu do pomp insulinowych, uwzględniające rekomendowane okresy użytkowania, jak również nowe wyroby na rynku.
 • Zwiększenie limitu refundacji w przypadku bardzo wysokich wad wzroku pow. 10 dptr.
 • Podział refundacji białych lasek ze względu na ich funkcjonalność  i zastosowanie, wraz z odrębnymi limitami.
 • Wprowadzenie refundacji wyrobów dedykowanych pacjentkom po mastektomii: rękawów profilaktycznych kompresyjnych okrągłodzianych, gorsetów pooperacyjnych i biustonoszy.
 • Podział refundacji protez piersi ze względu na ich budowę, a także podniesienie limitu na nie oraz zwiększenie limitu na peruki.
 • Uwzględnienie chorób rzadkich takich jak hiperinsulinizm i glikogenozą w refundacji systemów monitorowania glikemii, jak również zmiany w warunkach przyznawania tych systemów (m.in. poszerzenie wskazań do refundacji FGM o kobiety w ciąży i w okresie połogu z cukrzycą).
 • Zmniejszenie udziału w limicie cewników hydrofilowych do 10% dla pacjentów dorosłych.
 • Wprowadzenie refundacji na plastry mocujące do filtrów HME

"Ze względu na zakres zmian nowelizacja powinna wejść w życie od 1 stycznia 2024 r. co pozwoli na dostosowanie systemów informatycznych NFZ" - podało Ministerstwo Zdrowia w ocenie skutków regulacji.

Jak zaznaczył resort, "część zleceń wystawionych lub wystawionych i potwierdzonych, lub częściowo zrealizowanych, ze względu na znaczne zmiany w opisie, będą realizowane na dotychczasowych zasadach po 1 stycznia 2024 r. - ze względu na brak możliwości zmapowania ich w nowym wykazie. Te, które są możliwe do zmapowania, a jest ich większość, będę realizowane zgodnie z nowymi limitami, co powinno być korzystne dla pacjentów szczególnie w obszarze wyrobów na zamówienie".

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas