paź 12, 2023

Ile wydaliśmy na leczenie w 2022 roku? Nowy raport NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia podsumował koszty leczenia pacjentów w 2022 roku. Specjaliści z NFZ wzięli pod uwagę świadczenia medyczne i refundację leków. Z danych Funduszu wynika, że 80% budżetu na świadczenia i leki jest przeznaczane na potrzeby zdrowotne 20% najbardziej potrzebującej populacji.

Specjaliści z NFZ policzyli koszty leczenia pacjentów w 2022 roku. Analiza dotyczyła świadczeń medycznych i leków. 

- Często słyszymy pytanie o to, ››na co idą moje składki zdrowotne‹‹. W najnowszym raporcie NFZ odpowiadamy na to pytanie. Nasze wyliczenia dokładnie pokazują, jak w imieniu wszystkich ubezpieczonych, gospodarujemy środkami na zdrowie. Z danych wynika, że na leczenie pacjentów w publicznym systemie wydajemy coraz więcej - podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Raport w praktyce pokazuje również, jak działa solidaryzm społeczny, na którym opiera się polski system ochrony zdrowia.

Co to jest solidaryzm społeczny?

W Polsce mamy solidaryzm społeczny w ochronie zdrowia. Sprowadza się on do prostej zasady, że każdy obywatel, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, płci i przede wszystkim bez względu na wysokość płaconej składki zdrowotnej, powinien otrzymać pomoc medyczną.

- Główną zasadą solidaryzmu społecznego jest bieżące finansowanie opieki zdrowotnej osobom chorym ze składki zdrowotnej, którą opłacają również osoby zdrowe. To oczywiście duże uproszczenie, ale pokazuje mechanizm działania solidaryzmu – wyjaśnia Dariusz Dziełak, dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego i Innowacji w Centrali NFZ - Dariusz Dziełak, dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego Innowacji w Centrali NFZ.

Zespół analityków NFZ zebrał dane z 2022 roku i lat poprzednich. Specjaliści policzyli, ile kosztowało leczenie Polaków, w tym koszty świadczeń medycznych i leków. Analiza pokazuje, jak w praktyce działa solidarnym społeczny.

Wydajemy więcej na leczenie pacjentów w publicznym systemie

Na świadczenia medyczne i leki, które można dopasować do konkretnego pacjenta lub świadczenia, NFZ wydał w 2022 roku ponad 110 mld zł. To o przeszło 27 mld zł więcej niż w 2021 roku. Na leczenie 100 "najdroższych" pacjentów przeznaczono 218 mln zł. W 2015 roku było to niecałe 128 mln zł.

Słowem "najdroższy" - wyłącznie na potrzeby raportu - analitycy nazwali pacjentów, za których leczenie NFZ zapłacił najwięcej. Jednocześnie są to najciężej chorzy pacjenci, którzy wymagali np. kosztownych terapii lekowych.

Źródło: www.gazetaprawna.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas