paź 13, 2023

Wyroby medyczne: od przyszłego roku zmiany cen i limitów

Szykują się duże zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Od przyszłego roku będą nowe ceny i limity dopłat, zmienią się również niektóre zasady ich przepisywania. Rozporządzenie w tej sprawie zostało właśnie skierowane do publikacji. Prace nad nowym wykazem trwały od czerwca. Wtedy projekt trafił do konsultacji. Znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku.

Resort przekonuje, że wprowadzane zmiany są odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich. Ich celem jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych oraz uszczegółowienie obowiązujących przepisów, co pozwolić ma na wyeliminowanie problemów interpretacyjnych. Załącznik do rozporządzenia, czyli wykaz wyrobów, wraz z limitami dopłat i warunkami refundacji, ze względu na zakres zmian, a także konieczność uwzględnienia możliwości wprowadzenia nowych wyrobów medycznych w określonych kategoriach, uzyskał całkowicie nowy kształt i numerację, według kodów a nie liczb porządkowych. Dodatkowo zostały wprowadzone skróty na określenie osób uprawnionych do wystawiania zleceń, co ma wprowadzić większą przejrzystość w układ tabeli i ułatwić jej odczytywanie.

Najważniejsze zmiany merytoryczne obejmują kwestie:

 1. Zmiany limitów i opisów ortez i protez na zamówienie, obuwia ortopedycznego na zamówienie. Limity zostały określone w oparciu o dane rynkowe, jak również możliwości uzyskania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w przypadku osób z niepełnosprawnością jest źródłem dofinansowania do zaopatrzenia w wyroby medyczne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "NFZ".
 2. Zmniejszenie udziału pacjenta w limicie refundacji na wyroby medyczne chłonne z 30 proc. do 20 proc., a w przypadku dzieci do 10 proc. Biorąc pod uwagę dostępne ścieżki zaopatrzenia, w tym także możliwość zakupów przez internet, obniżenie udziału w limicie przybliża limit do realnych cen wyrobów medycznych.
 3. Wprowadzenie do wykazu aparatów do pomiaru INR/PT (krzepliwości krwi) dla pacjentów leczonych antagonistami witaminy K, wymagających regularnej kontroli wskaźnika PT/INR do ukończenia 18. roku życia lub ze sztucznymi mechanicznymi zastawkami serca, lub z migotaniem przedsionków z umiarkowaną do ciężkiej stenozą mitralną, lub posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. Dodanie wkładek ortopedycznych na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp, co ma służyć profilaktyce pierwotnego lub wtórnego owrzodzenia u pacjentów z cukrzycą i zespołem stopy cukrzycowej.
 5. Poszerzenie wykazu o wyroby medyczne kompresyjne okrągłodziane w populacji pacjentów z niewydolnością żylną w leczeniu lub profilaktyce owrzodzeń żylnych.
 6. Zmiany w refundacji osprzętu do pomp insulinowych, uwzględniające rekomendowane okresy użytkowania, jak również nowe wyroby medyczne na rynku.
 7. Zwiększenie limitu refundacji w przypadku bardzo wysokich wad wzroku - powyżej 10 dptr.
 8. Podział refundacji białych lasek ze względu na ich funkcjonalność i zastosowanie, wraz z odrębnymi limitami.
 9. Wprowadzenie refundacji wyrobów medycznych dla pacjentek po mastektomii: rękawów profilaktycznych kompresyjnych okrągłodzianych, gorsetów pooperacyjnych i biustonoszy.
 10. Podział refundacji protez piersi ze względu na ich budowę, a także podniesienie limitu na nie oraz zwiększenie limitu na peruki.
 11. Uwzględnienie chorób rzadkich, takich jak hiperinsulinizm i glikogenozą w refundacji systemów monitorowania glikemii, jak również zmiany w warunkach przyznawania tych systemów (m.in. poszerzenie wskazań do refundacji FGM o kobiety w ciąży i w okresie połogu z cukrzycą). W zakresie sensorów do systemów monitorowania glikemii CGM-RT został wprowadzony wymóg możliwości dawkowania insuliny na podstawie odczytów z sensorów od 1 stycznia 2025 r. Wprowadzenie tego wymogu zostało opóźnione o rok ze względu na dodatkowy czas na dostosowanie się do opisanej użyteczności. Doprecyzowano także przepisy w zakresie kontynuacji zleceń na systemy monitorowania ze względu na wątpliwości w zakresie ich stosowania
 12. Zmniejszenie udziału w limicie cewników hydrofilowych do 10 proc. dla pacjentów dorosłych. 
 13. Wprowadzenie refundacji na plastry mocujące do filtrów HME (stosowane np. w urządzeniach wspomagających oddychanie).

Poza tym w rozporządzeniu uporządkowano zapisy dotyczące uprawnień do wystawiania zleceń na wyroby medyczne lekarzy w trakcie specjalizacji, a także po jej zakończeniu (co nie było dotychczas uwzględnione w przepisach).

Źródło: www.cowzdrowiu.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas