lis 1, 2023

Orzeczenia o niepełnosprawności tracą ważność. Uprawnienia i ulgi wygasają

Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafia coraz więcej skarg związanych z długim okresem oczekiwania na nowe orzeczenie o niepełnosprawności. "Skarżący podnoszą, iż mogą utracić prawo do świadczeń z tytułu niepełnosprawności bądź zatrudnienie" - czytamy w piśmie Rzecznika do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Jak przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich, z dniem 6 sierpnia 2023 roku uchylono art. 15h ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

To właśnie na jego mocy przedłużono ważność orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, a także przedłużono okres, na jaki przyznano świadczenia pomocy społecznej z tytułu niepełnosprawności.

Ze względu na uchylenie art. 15h orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

  • upłynąłby do 31 grudnia 2020 roku - zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 roku,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku - zachowuje ważność do 31 marca 2024 roku,
  • upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia.

Jednakże do Rzecznika wpływa coraz więcej skarg dotyczących długiego okresu oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności. RPO z niepokojem przyjął informację o przedłużonym - nawet do 8 miesięcy - okresu oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia. Problem ten ma wynikać nie tylko ze wzrostu liczby wniosków, ale także braku lekarzy do obsadzania komisji oraz środków finansowych na dodatkowe etaty.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas