mar 24, 2017

Konsultacje społeczne: Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wyrobów medycznych

Stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji - projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Termin konsultacji społecznych upływa 11 kwietnia br.

Uwagi do ww. projektu należy przekazać na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, w tym także w wersji elektronicznej na adres e-mail: wm@mz.gov.pl

Wskazany termin wynika z konieczności pilnego procedowania projektowanych przepisów, a ich pilny charakter jest podyktowany ważnym interesem publicznym, wynikającym z konieczności zwiększenia dostępności do świadczeń. 

Szczegóły na stronie: www.legislacja.rcl.gov.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności