sty 23, 2024

Zmiany w katalogu świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała raport w sprawie ustalenia taryf dla świadczeń gwarantowanych w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Placówki medyczne czekały na nowe taryfy, zwłaszcza, że w międzyczasie inflacja spowodowała np. podwyżki cen energii elektrycznej czy wyrobów medycznych. Dokument z nowymi propozycjami wycen skierowano do konsultacji. Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 30 stycznia 2024 roku.

Przedmiotem raportu są nowe świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowane w warunkach stacjonarnych, domowych, ambulatoryjnych oraz perinatalnej opieki paliatywnej. Ponadto uwzględniono prośbę o wydanie opinii w sprawie stosowania u pacjentów, w ramach hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej, procedur:

• przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych,
• podawanie bisfosfonianów i innych leków wpływających na gospodarkę kostną,
• podawanie preparatów zawierających czynniki wzrostu,
wobec których wnioskowano o zapewnienie możliwości dosumowania do osobodnia.

Na podstawie przeprowadzonych analiz proponuje się:
• likwidację produktów rozliczeniowych:
- o osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych dojelitowo,
- o osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych pozajelitowo,
• utworzenie katalogu i produktów do sumowania służących rozliczaniu kosztów żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego,
• podział finansowania porad w poradni medycyny paliatywnej ze względu na personel realizujący świadczenia a także miejsce udzielania świadczeń,
• wyodrębnienie do oddzielnego finansowania wizyty pierwszorazowej w poradni medycyny paliatywnej a także porady kwalifikacyjnej do hospicjum domowego, porady kwalifikacyjnej do hospicjum domowego dla dzieci oraz porady kwalifikacyjnej do oddziału medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnego,
• wyodrębnienie do oddzielnego finansowania wizyty pierwszorazowej w ramach zakresu porada w poradni medycyny paliatywnej,
• zmianę nazwy świadczenia w ramach zakresu perinatalna opieka paliatywna: porady i konsultacje lekarskie oraz psychologiczne wraz z koordynacją opieki na kompleksowe świadczenie zdrowotne realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej.

W związku z propozycją usunięcia produktów rozliczeniowych związanych z leczeniem żywieniowym proponuje się utworzenie katalogu produktów do sumowania, w ramach zakresu świadczeń – świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym, obejmującym:
• Żywienie dojelitowe,
• Kompletne żywienie pozajelitowe.

Jednocześnie proponuje się przyjęcie wartości produktów rozliczeniowych związanych z leczeniem żywieniowym w wysokości odpowiadającym im produktom rozliczeniowym z katalogu produktów do sumowania (1c) w ramach leczenia szpitalnego.

Dodatkowo proponuje się utrzymanie dotychczasowych zasad dotyczących okresowego przebywania świadczeniobiorcy poza hospicjum stacjonarnym lub oddziałem medycyny paliatywnej, bez potrzeby wypisywania go z hospicjum lub oddziału, tj. przepustek.

W przypadku większości produktów rozliczeniowych projekt taryfy jest wyższy aniżeli aktualna wycena od 5,7% do 109,6%. Jedynie w odniesieniu do świadczeń udzielanych przez psychologa w miejscu pobytu świadczeniobiorcy proponuje się utrzymanie obecnej wartości taryfy.

Oczekuje się, że wprowadzenie proponowanych zmian przyczyni się do poprawy finansowania świadczeń oraz rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej, w tym w szczególności zwiększenia dostępności do przedmiotowych świadczeń.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 30 stycznia 2024 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl.

Pełna treść komunikaty znajduje się TUTAJ.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas