kwi 10, 2017

Uwagi Koalicji do projektu rozporządzenia MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

W odpowiedzi na opublikowany 21 marca br. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 9 marca br., Koalicja przekazała swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.

Po analizie propozycji zmian zawartych w projekcie rozporządzenia uznaliśmy, iż przy braku deklarowanych dodatkowych środków pieniężnych w planie finansowym NFZ na 2017 rok, nie będziemy odnosić się w niniejszym piśmie do limitów cenowych oraz ilościowych. Nasze stanowisko koncentruje się przede wszystkim na zmianach proponowanych w projekcie w zakresie listy osób uprawnionych do wypisywania zleceń, a także wyeliminowaniu absurdów, które poniższy projekt rozporządzenia niestety powiela.

Reprezentując środowisko organizacji, instytucji i osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, a także ich opiekunów, wyrażamy opinię, że konieczne jest dalsze doprecyzowanie proponowanych przepisów, w celu wyeliminowania powielanych latami absurdów, będących utrudnieniami dla pacjentów oraz uprawnionych osób do wypisywania zleceń i ich wydawania.

Uwagi Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" do pobrania 


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności