kwi 13, 2024

Deklaracje wyboru pielęgniarek nie stracą ważności

Deklaracje wyboru pielęgniarek POZ nie stracą ważności z końcem 2024 roku. Interwencja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia odniosła skutek - Ministerstwo Zdrowia obiecało nowelizację ustawy o POZ.

W marcu Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych alarmowała, że 1 stycznia 2025 roku ponad 7,7 mln pacjentów zostanie pozbawionych opieki pielęgniarek POZ, które udzielają świadczeń w formie praktyk zawodowych lub podmiotów leczniczych. Na posiedzeniu zespołu ds. opieki koordynowanej w POZ, które odbyło się na początku kwietnia w Ministerstwie Zdrowia, samorząd otrzymał jednak zapewnienie, że resort wprowadzi do ustawy o POZ zmianę, polegającą na wykreśleniu z niej 31 grudnia 2024 roku jako daty granicznej funkcjonowania deklaracji złożonych przez pacjentów do podmiotów pielęgniarskich.

Zmian w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej domagali się również lekarze. Ich wątpliwości i obawy wywołały zapisy, z których wynikało, że jeśli pacjent wybrał świadczeniodawców nietworzących zespołu POZ, jego deklaracja straci ważność z dniem 31 grudnia 2024 roku.

Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że planuje podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zmianę przepisów w kierunku zagwarantowania ważności deklaracji niezależnie od przystąpienia do zespołu POZ i usunięcia zapisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej zakładających utratę ważności wraz z dniem 31 grudnia 2024 roku również oświadczeń woli pacjentów złożonych do świadczeniodawców, którzy do tej daty nie przystąpią do zespołu POZ.

Odnosząc się do kwestii zespołu POZ, resort zdrowia poinformował, że brak jest obecnie bezpośredniej regulacji wskazującej na formalno-prawny model, jaki powinna przyjąć zawierana współpraca między członkami zespołu POZ: lekarzem POZ, pielęgniarką POZ i położną POZ.

Źródło: www.jestempielegniarka.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas