maj 14, 2024

Łukasz Krasoń: dla osób niepełnosprawnych dodatki do renty, inspektorzy dostępności i windy w niskich budynkach

Nowo wybudowane budynki będą odbierali - obok strażaków i specjalistów innych dziedzin - także inspektorzy dostępności. Zamiast podwyżki renty socjalnej dodatek do niej. Windy w niskich budynkach.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń mówił o inspektorach dostępności (nowy zawód), windach i nowym dodatku do rent - to ostatnie budzi najwięcej emocji, gdyż dodatek do renty socjalnej będzie wymagał orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jakie znaczenie dla osób niepełnosprawnych mają inspektorzy dostępności?

Wiceminister powiedział:

1) "Chcę, aby w tej kadencji Sejmu powstał inspektorat dostępności". Jego specjaliści sprawdzaliby, czy powstające i remontowane obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

2) "Będę dążył, żeby inspektorat dostępności za tej kadencji Sejmu powstał i żeby sprawczość takiego inspektoratu była naprawdę znacząca". Jego pomysłem jest, by nowo wybudowane budynki odbierali, składając podpis – obok strażaków i specjalistów innych dziedzin – także inspektorzy dostępności.

3) "Obejmując urząd pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnościami jako jeden z celów postawiłem sobie (…) powstanie inspektoratu dostępności, czyli takiego miejsca, które będzie już na etapie projektowania nowych budynków, ale także remontów poszczególnych obiektów, sprawdzać dostępność danego miejsca pod kątem osób z różną niepełnosprawnością".

Czy na stanowisku inspektora dostępności będą pracowały osoby niepełnosprawne?

Pytany, czy inspektorat składałby się z osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, przyznał, że spojrzenie z perspektywy użytkownika może znacznie skracać drogę do wprowadzenia lepszych rozwiązań.

- Bardzo bym chciał, żeby osoby z niepełnosprawnościami aktywnie angażowały się w życie także w takich miejscach. To będzie wielka radość móc powiedzieć (…), że mamy świetnych inżynierów od projektowania uniwersalnego, ludzi z różnym stopniem niepełnosprawności. Ci ludzie będą mieć świetną pracę, ci ludzie będą mogli pomagać takim jak oni - zaznaczył.

Wskazał również, że włączanie osób z niepełnosprawnością do życia społecznego jest także związane z dostępem do kultury. Podkreślił, że osoby z niepełnosprawnością powinny mieć "swobodny dostęp do kina, zamku, muzeum, nawet jeśli ten zamek czy muzeum powstało lata temu i konserwator zabytków w pierwszym odruchu mówi +nie dotykać, bo to jest relikt przeszłości, którego nie możemy zmieniać+".

- Tutaj bardzo ważne jest pytanie, czy te poszczególne obiekty historyczne mają służyć tylko jako obiekt westchnień, czy jednak służyć człowiekowi, by pomóc mu obcować z historią. Wydaje mi się, że to drugie i osoby z niepełnosprawnością też powinny mieć do tego dostęp - podkreślił Krasoń.

Windy w budynkach jednopiętrowych

Odnosząc się do dyskusji o planowanych zmianach w prawie budowlanym, w tym pomysłu wprowadzenia obligatoryjnych wind w budynkach dwupiętrowych, oznajmił, że "poszedłby dalej, bo co szkodzi deweloperom budować windy, nawet jeśli mamy budynki jednopiętrowe".

Nie będzie podwyżki renty socjalnej

Krasoń, pytany o świadczenie wspierające połączone z rentą socjalną, poinformował, że odbyła się podkomisja, podczas której posłanki KO przedstawiły dwie poprawki.

- Teraz już nie mówimy o podniesieniu renty socjalnej jako takiej do kwoty najniższej krajowej, tylko mówimy o tym, że będzie dodatkowy dodatek, który będzie zwiększał kwotę, którą otrzymuje osoba z niepełnosprawnością i orzeczeniem niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Źródło: www.dziennik.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas