maj 16, 2024

Od 1 lipca o 1000 zł więcej dla tych pracowników socjalnych

Rząd będzie mógł przyjmować programy, które umożliwią wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku w wysokości 1 tys. zł brutto pracownikom pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech - takie rozwiązanie zakłada nowelizacja ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

O podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta.

Chodzi konkretnie o osoby pracujące w:

 • jednostkach pomocy społecznej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • w centrach usług społecznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia,
 • w tym ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • dziennych domach pomocy,
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schroniskach dla osób bezdomnych,
 • schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi czy w
 • klubach samopomocy.

Dodatki obejmą także osoby pracujące w systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracowników placówek wsparcia dziennego, a także instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, które prowadzone są przez samorządy, czyli żłobki, kluby dziecięce i o dziennych opiekunów.

Dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń. Rozwiązanie ma objąć ok. 190 tys. osób.

- Prezydent podpisał także nowelizację ustawy w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla osób, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka. Te osoby pracują na innych zasadach, dlatego są ujęte w oddzielnym projekcie. Dodatek 1 tys. zł brutto ma być im wypłacony także od 1 lipca 2024 r. - poinformowano.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas