cze 6, 2024

RPO powołał Radę osób z niepełnosprawnościami. 33 osoby w składzie

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek powołał Radę osób z niepełnosprawnościami. Łącznie tworzą ją 33 osoby, w tym 31 osób z różnymi niepełnosprawnościami z całej Polski. RPO podkreśla, że to Rada samorzeczników, nie organizacji pozarządowych.

5 czerwca 2024 roku w biurze RPO miało miejsce pierwsze spotkanie Rady osób z niepełnosprawnościami. Marcin Wiącek przypomniał, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem, którego odpowiedzialność za ochronę praw osób niepełnosprawnościami jest szczególna, gdyż jest organem odpowiedzialnym za monitorowanie wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

- Naszym zadaniem i obowiązkiem jest obserwowanie otaczającej nas rzeczywistości i nieustanne apelowanie do władzy, organów państwa o odpowiednie wdrażanie postanowień Konwencji, ale i kierowanie się filozofią leżącą u podstaw Konwencji odwołującej się do godności człowieka, równych i niezbywalnych praw rodziny ludzkiej - powiedział w trakcie spotkania.

Przypomniał też, że jednym z podstawowych obowiązków władzy wynikających z Konwencji jest pełne włączenie osób z niepełnosprawnościami i organizacji reprezentujących ich prawa w procesy decyzyjne podejmowane na każdym szczeblu władzy publicznej. Dodał, że urząd RPO od zawsze starał się być pośrednikiem między środowiskiem osób z niepełnosprawnościami a władzą.

- Wspólnie z współpracownikami odbywamy regularnie spotkania z przedstawicielami i przedstawicielkami środowisk osób z niepełnosprawnościami, organizacjami pozarządowymi, samorzecznikami. W naszym biurze pracują komisje ekspertów, opiniujemy projekt każdego aktu prawnego, który choćby pośrednio dotyczy praw osób z niepełnosprawnościami. Występujemy w postępowaniach sądowych, administracyjnych - tłumaczył Rzecznik.

Jednocześnie wskazał, że korzysta z wszelkich kompetencji, jakie przepisy przyznają RPO po to, aby przypominać zarówno władzy jak i społeczeństwu, że niepełnosprawność jest cechą niektórych osób, taką samą jak płeć, pochodzenie narodowe, etniczne, stan zdrowia czy wiek.

W trakcie spotkania uczestnicy przedstawili priorytety swoich działań Radzie i dyskutowali o inicjatywach i poszerzaniu świadomości społecznej w związku z Miesiącem Dumy Osób z Niepełnosprawnościami, który przypada w lipcu. Dokonano również wyboru przewodniczącego Rady: Bartosza Radomskiego i wiceprzewodniczących Rady: Ewę Furgał, Macieja Kowalskiego i Olgę Białokozłowicz.

Spotkanie prowadziła pełnomocniczka RPO ds. praw osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska.

Skład Rady osób z niepełnosprawnościami:

 • Jakub Gietka;
 • Olga Białokozłowicz;
 • Wioleta Jóźwiak;
 • Łukasz Orylski;
 • Anna Drabarz;
 • Krzysztof Kurowski;
 • Katarzyna Bierzanowska;
 • Anna Alicja Lisowska;
 • Patrycja Polczyk;
 • Malwina Łapińska;
 • Tomasz Grabowski;
 • Wojciech Stanios;
 • Katarzyna Parzuchowska-Tercz;
 • Oskar Wiśniewski;
 • Agnieszka Szeliga;
 • Anna Michalska;
 • Maciej Kowalski;
 • Grzegorz Kozłowski;
 • Krzysztof Wostal;
 • Monika Dubiel;
 • Katarzyna Heba;
 • Jacek Zadrożny;
 • Andrey Tikhonov;
 • Bartosz Radomski;
 • Anna Rozborska;
 • Natalia Cencora;
 • Joanna Piotrowska;
 • Ewa Furgał;
 • Maciej Oksztulski;
 • Maciej Ryszawy;
 • Monika Dąbrowska;
 • Krzysztof Czechowski;
 • Anna Nowak.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas