cze 26, 2024

Fundusz Medyczny do likwidacji? W 2023 r. wydano zaledwie 1 proc. środków z dwóch subfunduszy

Fundusz Medyczny do likwidacji? W 2023 r. wydano zaledwie 1 proc. środków z dwóch subfunduszy. Konsekwencją zaniechań było zamrożenie 7 mld zł, które w 2023 roku nie trafiły do systemu - mówił ekspert Najwyższej Izby Kontroli w Sejmie, oceniając działalność Funduszu Medycznego. Co dalej z kontrowersyjnym rozwiązaniem?

26 czerwca podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia posłowie przyjrzeli się wydatkom na zdrowie. Przedstawicielem resortu zdrowia był wiceminister Wojciech Konieczny.

Ile wydano na zdrowie w 2023 roku?

Szczegółowe omówienie zadań realizowanych w ochronie zdrowia w 2023 roku wymaga uwzględnienia 3 istotnych obszarów: rosnące wydatki na opiekę zdrowotną, nakłady poniesione na świadczenia należne obywatelom Ukrainy oraz wydatki na zwalczanie pandemii COVID-19.

Zgodnie z ustawą w 2023 roku na ochronę zdrowia powinny zostać przeznaczone środki nie niższe niż 6 proc. PKB, czyli nie mniej niż 157 mld zł.

- Ostatecznie zgodnie z ustawą budżetową na 2023 r. oraz projektem planu Narodowego Funduszu Zdrowia zaplanowano środki na poziomie 165 mld zł. Czyli o 8 mld zł więcej. W ciągu roku wydatki były zwiększane do ostatecznego poziomu 184 mld zł, czyli ponad 7 proc. PKB - poinformował Wojciech Konieczny.

Na jakie istotne zadania zostały spożytkowane te pieniądze?

- Przekazano NFZ dodatkowe środki o łącznej wysokości ponad 2 mld zł. Zrealizowano inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne w szpitalach klinicznych oraz instytutach badawczych na łączną kwotę 729 mln zł. Przekazano Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu 321 mln zł, które zostały przeznaczone głównie na sfinansowanie działalności lotniczych zespołów ratunkowych i transportu sanitarnego. Zwiększono również liczbę miejsc specjalizacyjnych dla rezydentów oraz pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych. Zwiększono też wynagrodzenie dla rezydentów w dziedzinach niepriorytetowych o 12 proc., a w priorytetowych o 21 proc. - wyliczył minister Konieczny.

Dodał też, że w 2023 r. kontynuowano działania zmierzające do upowszechnienia e-usług w ochronie zdrowia. Budżet ministra zdrowia wynosił w 2024 r. ponad 15 mld zł. i został w 97 proc. wykonany. Dodatkowe środki, ponad te zaplanowane w rezerwie celowej, zostały przyznane m.in. na wpłatę do funduszu zapasowego NFZ i dotację podmiotową oraz subwencje dla uczelni medycznych.

Fundusz Medyczny do likwidacji?

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji pojawił się również wątek Funduszu Medycznego, od początku wzbudzającego duże kontrowersje. W swoim raporcie NIK realizację planu Funduszu oraz budżetu w części zdrowie oceniła negatywnie.

- Skala stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczących wydatkowania środków, rozliczania i udzielania dotacji świadczy o niewystarczającym nadzorze. W 2023 roku, czyli 3 lata po utworzeniu Funduszu Medycznego, stopień zaawansowania realizacji zadań w ramach dwóch subfunduszy wynosił 1 proc. planu subfunduszu. W 2023 r. realizowano zadania w ramach subfunduszy rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjnego. Jednakże nadal faktycznym wykonawcą zadań subfunduszy był NFZ. Konsekwencją tych zaniechań było zamrożenie 7 mld zł, które w 2023 r. nie trafiły do systemu - powiedział Marcin Stolarczyk, pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas