lip 1, 2024

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

W uzasadnieniu projektu czytamy: "Projektowane w rozporządzeniu zmiany wynikają z podjętej decyzji o wydłużenie etapu realizacji programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" o kolejne 6 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r., co pozwoli na dalszą możliwość korzystania z oferowanych pakietów badań.

Ponadto wprowadzono przepis, zgodnie z którym wskazano, że etap ewaluacji programu pilotażowego trwa do dnia 30 września 2024 r. i obejmuje okres realizacji programu pilotażowego od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2024 r. Przyjęcie takiego rozwiązania uznaje się za wystarczające do podjęcia decyzji, co do ewentualnego systemowego wdrożenia rozwiązań objętych programem pilotażowym „Profilaktyka 40 PLUS”. W przypadku pozytywnej oceny zasadności tych rozwiązań byłyby one wdrożone i kontynuowane w ramach innego programu już od 1 stycznia 2025 r. Dlatego też przyjęty okres ewaluacji pozwoli na dokonanie odpowiedniej analizy na wcześniejszym etapie i uzyskania oceny co do przyjęcia właściwych rozwiązań systemowych. Należy wskazać, że celem przedłużenia realizacji programu nie jest wyłącznie wydłużenie okresu jego ewaluacji, ale zapewnienie możliwości kontynuacji określonych świadczeń zdrowotnych w ramach opieki profilaktycznej, co do których planuje się podjęcie decyzji uwzględniających rozwiązania systemowe.

Projektowane rozporządzenie dokonuje także zmiany w zakresie odstąpienia od wymogu obligatoryjnego korzystania z centralnej elektronicznej rejestracji oraz rezygnacji z możliwości korzystania z infolinii. 

Natomiast rezygnacja z infolinii nie spowoduje problemów dotyczących ważności zgłoszeń dokonanych za jej pośrednictwem przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, a które nie zostały przed tym terminem zrealizowane. Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS", są udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej, które wystawione jest przez System P1. Centralne zgłoszenie stanowi natomiast podstawę do przydzielenia świadczeniobiorcy terminu udzielenia świadczenia u wybranego realizatora tego programu. Zatem skierowanie będzie aktualne i dostępne w ww. systemie. W przypadku kiedy świadczeniobiorca umówił się za pośrednictwem infolinii świadczenie to zostanie zrealizowane bowiem świadczeniodawca przyjął już skierowanie do realizacji."

Treść projektu rozporządzenia dostępna jest tutaj.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas