lip 2, 2024

PFRON podał maksymalne kwoty dopłat do zakupu mieszkania w programie "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił wysokość maksymalnych kwot dofinansowania w trzecim kwartale 2024 roku, na jakie mogą liczyć osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z programu ułatwiającego dostępność mieszkania. Mogą one liczyć nawet na 146 tys. zł.

"Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Dostępne mieszkanie, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego" - czytamy w serwisie internetowym PFRON-u. Zgodnie z wykazem wysokość dopłat zależy od miejsca zamieszkania i obwiązuje do 30 września 2024.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Źródło: www.pfron.org.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas