lip 5, 2024

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji ogłasza nową inicjatywę edukacyjną dla opiekunów

Na terenie byłego ośrodka rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie zainaugurowany zostanie nowy cykl szkoleń Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. W jego ramach, od połowy lipca, eksperci NIGRiR prowadzić będą edukację i wsparcie w ramach "Konstancin Cafe". Spotkania edukacyjne poświęcone będą zagadnieniom związanym z opieką nad osobami starszymi. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" będzie partnerem tego wydarzenia.

Wcześniej, 20 czerwca w tym samym miejscu miało miejsce wydarzenie prezentujące nową politykę senioralną Instytutu. Wydarzenie zgromadziło kilkuset gości, w tym pracowników i współpracowników Instytutu. Honorowym gościem spotkania była Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Czynnikiem determinującym zaangażowanie się Instytutu w działalność edukacyjną jest zmieniająca się w Polsce struktura demograficzna społeczeństwa.

- By sprostać wyzwaniom demograficznym, chcemy szkolić z geriatrii wszystkich w systemie: lekarzy różnych specjalności, a także opiekunów i rodziny - podkreślała prof. Agnieszka Neumann-Podczaska, dyrektor naczelna Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

- Ta inwestycja w wiedzę może przełożyć się na lepsze zrozumienie osób starszych. By sprostać wyzwaniom demograficznym, chcemy szkolić i budować relacje ze środowiskami seniorów i ich opiekunów - wsłuchujemy się w ich potrzeby - mówiła prof. Agnieszka Neumann-Podczaska.

Sytuacja demograficzna w Polsce wymusza zmiany w podejściu do opieki senioralnej. W roku 2025 będziemy mieć ponad 7,8 mln seniorów w wieku 65+, co będzie stanowić niemal 21 proc. całej populacji kraju. W 2035 r. seniorów będzie już ponad 23 proc. całej populacji.

Uczestnicząca w czerwcowym wydarzeniu Minister Marzena Okła-Drewnowicz, podkreślała rolę NIGRiR w wypracowywaniu nowych zasad i standardów opieki. Od marca 2024 roku Instytut jest ciałem doradczym powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowego Zespołu ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi, któremu przewodniczy Minister ds. Polityki Senioralnej.

- Starszych osób będzie coraz więcej. Z opieką nad nimi poradzimy sobie tylko wtedy, gdy zaczniemy już teraz. Liczę, że NIGRiR będzie tym miejscem, w którym będą opracowywane standardy, bo tego nam najbardziej potrzeba - mówiła minister Marzena Okła-Drewnowicz, a tego samego dnia na platformie X dodała: "Jestem pewna, że konkretna wizja współpracy pozwoli Pani Profesor zrealizować te ambitne plany. Bo jak wskazywali kolejni mówcy - wyzwanie przed nami ogromne, a czasu mamy coraz mniej!".

Na spotkaniu w Konstancinie był także obecny zarząd Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". Prezes zarządu Magdalena Osińska-Kurzywilk zwracała uwagę na istotny wymiar deklaracji, które padły podczas wydarzenia z ust zarówno dyrektor Instytutu jak i minister Marzeny Okły-Drewnowicz.

- Bardzo cieszymy się z tej inicjatywy, ponieważ od momentu przekształcenie w 2015 roku Instytutu Reumatologii w Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, nie zostały rozwiązane jakiekolwiek problemy zarówno w geriatrii jak i opiece nad osobami starszymi, co zapowiadała w swoim expose ówczesna Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz - podkreślała Magdalena Osińska-Kurzywilk Prezes Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", dodając, że czas najwyższy zacząć nadrabiać te opóźnienia.

Dla przypomnienia, w uzasadnieniu projektu rozporządzenia przekształcającego Instytut Reumatologii w NIGRiR zwracano uwagę na zasadność koncepcji wypełnienia istniejącej luki w obszarze instytucji, która mogłaby się kompleksowo zająć opieką geriatryczną, co zdaniem ówcześnie rządzących (koalicja PO-PSL) pozwoliłoby opracować lub dostosować do warunków krajowych kompleksowe procedury, wytyczne i standardy związane z opieką medyczną nad osobami starszymi.

- Będąc uczestnikami wydarzenia jakie miało miejsce 20 czerwca , naocznie mieliśmy okazję przekonać się jak duży potencjał marnuje się w Konstancinie, gdzie zamiast nowoczesnego ośrodka naukowo-dydaktycznego znajduje się ruina po przychodni reumatologii oraz szereg pustych budynków. Tak niestety wyglądają skutki populistycznej polityki dystrybucji pieniędzy - zaznaczała Beata Stepanow, Wiceprezes Zarządu Koalicji i dodała - zamiast budować rozdaliśmy mnóstwo pożyczonych pieniędzy.

Wypada jednak mieć nadzieję, że nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, ze wsparciem Minister ds. Polityki Senioralnej oraz we współpracy z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykażą się odpowiednią determinacją i udzielą niezbędnego wsparcia nowej dyrekcji Instytutu w sprawnym uruchomieniu nowoczesnego centrum opieki senioralnej, w którym będą mogły powstawać standardy opiekuńcze na miarę XXI wieku.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas