kwi 18, 2017

Pismo ws. powołanego Zespołu ds. opracowania polityki dotyczącej wyrobów medycznych

W dniu 18 kwietnia br. Koalicja wystosowała pismo do Ministra Zdrowia - Konstantego Radziwiłła w sprawie powołanego 9 lutego 2017 r. Zespołu ds. opracowania polityki dotyczącej wyrobów medycznych. Zespół został powołany przez Krzysztofa Łande, byłego podsekretarza stanu w MZ.

Pismo miało na celu zwrócenie uwagi na istotną rolę tego Zespołu, dlatego nasi członkowie zaapelowali o kontynuację prac, gdzie Koalicja występowałaby w charakterze eksperta zewnętrznego, który mógłby wprowadzić systemowe rozwiązania zapewniając lepszą dostępność i wysoką jakość wyrobów medycznych. 

Dla Koalicji ważne jest to, aby w Zespole byli nie tylko decydenci, ale również organizacje pozarządowe, reprezentujące różne środowiska co mogłoby naszym zdaniem wpłynąć na poprawę poziomu legislacji w tej części systemu ochrony zdrowia. Istotne jest wypracowanie spójnej polityki, która uwzględniłaby głos społeczny oraz pomogłaby w akceptacji zmian ustawowych wyrobów medycznych stosowanych w hospitalizacji, diagnostyce ambulatoryjnej oraz w codziennym życiu milionów osób, które korzystają z wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Treść pisma do pobrania


konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności