kwi 26, 2017

Zarządzenie MZ w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

25 kwietnia br. ukazało się Zarządzenie MZ w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

W skład zespołu weszli m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MZ, przedstawiciel gabinetu politycznego MZ, a także przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, a także Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, a także towarzystw pielęgniarskich.

Do zadań Zespołu należeć będzie opracowanie dokumentu, który wpłynie na rozwój pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. W pracach Zespołu mogą brać również udział, jako głos doradczy - osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu. Dokument musi powstać do 31 października 2017 r.

Treść zarządzenia do pobrania


konferencja 2021 debaty
webinar 2
webinar 3
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności