lip 14, 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia: fizjoterapeuta, a nie lekarz będzie układał plan zabiegów rehabilitacyjnych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, które wprowadza możliwość planowania zabiegów fizjoterapii przez fizjoterapeutów. Dotąd takie zabiegi refundowane przez NFZ były planowane wyłącznie przez lekarzy i wykonywane przez fizjoterapeutów w oparciu o diagnozę lekarską oraz zlecenie.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, projektowane zmiany wynikają z braku uzasadnienia do formułowania w treści skierowania zleconych zabiegów przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, np.: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, skoro zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: diagnostyce funkcjonalnej pacjenta oraz kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii oraz kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii.

Niecelowe zatem staje się związanie fizjoterapeuty treścią skierowania w zakresie rodzajów zabiegów, skoro wyboru i ich kwalifikacji ma dokonać on sam.

W dzisiejszym stanie prawnym lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który nie bierze udziału w wykonywaniu zabiegów musi dokonywać wyboru zabiegów wpisując je w treści skierowania, co powoduje, że nierzadko nie odpowiadają one w pełni rzeczywistym potrzebom zdrowotnym pacjenta.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wystawiając skierowanie często podają jedynie dane pacjenta. Skutkuje to koniecznością odmowy wykonania zabiegu fizjoterapeutycznego ze względu na braki formalne w skierowaniu.

Jak zaznacza Ministerstwo Zdrowia, uwzględnienie powyższej zmiany skutkować będzie urzeczywistnieniem kompetencji fizjoterapeutów wynikających z ustawy, a ponadto spowoduje, że pacjenci będą uzyskiwać wyłącznie te zabiegi, które są konieczne i znajdują uzasadnienie kliniczne w zdiagnozowanej dysfunkcji narządu ruchu.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

 


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas