lip 16, 2018

W Gdańsku kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące wsparcia dla osób niepełnosprawnych

16 lipca w Gdańsku odbyło się kolejne z regionalnych spotkań konsultacyjnych poświęconych tworzeniu rządowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentował wiceminister Marcin Zieleniecki. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie wiceminister rodziny mówił m.in. o dotychczasowych decyzjach rządu, które mają ułatwiać życie osobom niepełnosprawnym.

Przypomniał, że 1 lipca weszły w życie przepisy dotyczącego pakietu medycznego, adresowane do osób niepełnosprawnych. - To są przepisy, które dają prawo korzystania osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności - prawa pierwszeństwa w dostępie do świadczeń zdrowotnych o charakterze specjalistycznym, ambulatoryjnym, a także prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze specjalistycznym bez konieczności uzyskiwania skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, prawa do korzystania z wyrobów medycznych bez ograniczeń czasowych - wyjaśnił.

Podczas spotkania w Gdańsku omawiano sprawy dotyczące w szczególności wdrażania tzw. mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z jej filarami - Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pakietem społecznej odpowiedzialności i programem "Dostępność plus".

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele PFRON, NFZ, ZUS, środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej i organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.

Projekt ustawy zakładającej utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych został opublikowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 13 lipca. Fundusz ma być zasilany z części składki na Fundusz Pracy oraz z "daniny solidarnościowej" od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie. Zaproponowano, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. 

W połowie maja rząd przedstawił propozycję nowego modelu finansowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Ma się on opierać na trzech filarach: Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pakiecie społecznej odpowiedzialności i programie "Dostępność plus". Propozycja została zapowiedziana, gdy trwał protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas