lip 19, 2018

Raport NIK: Seniorzy bez opieki

Prawie 20 proc. gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym właściwej opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż należy to do ich obowiązków. Problemem pozostaje brak określonych standardów, a co za tym idzie brak możliwości oceny tych usług - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Jak informuje NIK, w 2016 roku w skali kraju opieką domową objęto nieco ponad jeden procent osób powyżej 60. roku życia.

Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania powinny obejmować pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem.

Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych.

Źródło: www.politykazdrowotna.com


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas