lip 20, 2018

Będzie nielimitowany dostęp do wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych dzieci?

20 lipca Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) poinformowało w komunikacie, że ciężko chore i niepełnosprawne dzieci będą miały nielimitowany dostęp do wyrobów medycznych. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które to umożliwią. PPOZ powołało się na pismo z 11 lipca tego roku, w którym minister zdrowia poinformował, że trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Jak można przeczytać w komunikacie PPOZ, w projekcie zawarto przepis rozszerzający katalog osób uprawnionych m.in. do wyrobów medycznych (bez uwzględniania okresów użytkowania, a o zapotrzebowaniu decyduje lekarz wystawiający zlecenie) o świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Rozwiązanie to ma się przyczynić do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych dla dzieci, których niepełnosprawność powstała w późniejszym okresie życia.

Lekarze PPOZ przypomnieli, że wielokrotnie zwracali uwagę, iż w ustawie "Za życiem" pominięto pacjentów do 18 roku życia, u których ciężkie upośledzenie albo choroba są wynikiem innych okoliczności niż powikłania w okresie ciąży czy porodu, a są na przykład spowodowane urazami, zakażeniami septycznymi czy powikłaniami po chorobie meningokokowej.

- Uznaliśmy, że różnicowanie dzieci niepełnosprawnych w zależności od tego, kiedy powstało schorzenie będące przyczyną inwalidztwa lub zagrożenia życia, stanowi rażące pogwałcenie zasad równości. Naszym zdaniem to nie czas i okoliczności powstania dolegliwości zdrowotnych, ale aktualny ciężki stan zdrowia dziecka powinien być podstawą do korzystania bez limitów z wyrobów medycznych, ułatwiających codzienną opiekę - wyjaśniła w komunikacie Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas