sty 27, 2017

Forma prawna Koalicji

W styczniu bieżącego roku Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" została zarejestrowana jako Związek Stowarzyszeń. Głównymi celami Koalicji są działania na rzecz poprawy jakości życia osób niesamodzielnych.

Gdzie przez niesamodzielność należy rozumieć utratę niezależności fizycznej, psychicznej lub umysłowej, co wymaga niezbędnej opieki i pomocy w codziennych czynnościach życiowych, w tym opieki pielęgnacyjnej. Ponadto, ważnym punktem będą działania wspierające i promujące działalność statutową członków Koalicji, szczególnie działalność ukierunkowaną na samodzielność oraz bezpieczeństwo funkcjonalne osób niesamodzielnych i ich opiekunów.

Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Koalicji zostały powołane z przedstawicieli organizacji, które wyraziły gotowość przejść ten trudny i skomplikowany proces rejestracji. Ich skład przedstawia się następująco:

  • Elżbieta Szwałkiewicz - prezes zarządu
  • Grażyna Śmiarowska - wiceprezes zarządu
  • Helena Kładko - sekretarz zarządu
  • Józef Góralczyk - przewodniczący komisji rewizyjnej
  • Stanisława Wójcik - członek komisji rewizyjnej
  • Halina Węglarz - członek komisji rewizyjne

Strategia Koalicji już przynosi pierwsze efekty. Zarząd Koalicji wyszedł z nową inicjatywą projektu międzyresortowej ustawy o systemie opieki długoterminowej łączącej najlepsze wypracowane rozwiązania zawarte w założeniach do tzw. ustawy pielęgnacyjnej opracowanej przez zespół ekspertów śp. prof. Zbigniewa Religii oraz tzw. ustawy czekowej, opracowanej przez zespół senatora Mieczysława Augustyna. Założenia do projektu nowej międzyresortowej ustawy zostały już przedstawione i pozytywnie przyjęte zarówno przez Ministerstwo Zdrowia, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W czerwcu jest planowane seminarium międzyresortowe poświęcone temu projektowi. Jesteśmy przekonani, że tylko działając razem możemy doprowadzić do tak oczekiwanych zmian w tym jakże zaniedbanym obszarze.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności