lip 5, 2017

Europejska Strategia Niepełnosprawności

26 czerwca br. w Katowicach odbyło się spotkanie „Okrągłego Stołu dla Niepełnosprawności”. Przy stole zasiedli eksperci z całej Polski, specjalizujący się w tej tematyce, począwszy od przedstawicieli organizacji pozarządowych, przez parlamentarzystów, po administrację samorządową.

W strategii określono osiem podstawowych obszarów działania na poziomie UE: dostępność, uczestnictwo, równość, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, ochrona socjalna, zdrowie i działania zewnętrzne.  W Unii Europejskiej żyje około 80 mln osób z niepełnosprawnościami. Osoby te często napotykają bariery, które uniemożliwiają im pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia na równych zasadach z innymi obywatelami. Unia zobowiązała się do usuwania tych przeszkód oraz do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Celem niniejszej strategii jest wykorzystanie połączonego potencjału Karty Praw Podstawowych UE, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Konwencji ONZ oraz pełne wykorzystanie strategii „Europa 2020” i jej instrumentów. Inicjuje ona proces zwiększania możliwości osób niepełnosprawnych, tak aby mogły one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, na równych z innymi zasadach. Wraz ze starzeniem się populacji Europy działania te będą miały wymierny wpływ na jakość życia coraz większej części społeczeństwa. Strategia stanowi budowanie dla wszystkich Europy bez barier.

Europoseł Marek Plura podkreślił, że celem jest tworzenie budynków, przedmiotów czy rozwiązań organizacyjnych dostępnych dla wszystkich oraz tworzenie warunków do samodzielnego życia pozainstytucjonalnego. W praktyce oznacza to budowanie, tworzenie sieci asystentów osobistych oraz asystentów wspierających aktywność osoby niepełnosprawnej.

Źródło: Rynek Zdrowia


konferencja 2021 debaty
webinar 2
webinar 3
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności