lip 14, 2017

Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych przyłączają się do pozwu

Jedna z kancelarii prawnych złożyła w sądzie cywilnym w Warszawie - w imieniu opiekunów dorosłych niepełnosprawnych - tzw. zawezwanie do próby ugodowej skierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Opiekunowie dorosłych chcą, by rząd wypłacił im zaległe świadczenia i przyłączają się do pozwu zbiorowego.

Za opiekę nad osobą, która utraciła sprawność po 18. r.ż., przysługuje obecnie zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek opiekuńczy - oba w wys. 520 zł; Drugie świadczenie uzależniono od dochodu - w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 764 zł.

Pozostali opiekunowie (opiekujący się osobami, u których niepełnosprawność powstała przed 18. r.ż.) dostają tymczasem 1406 zł. 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał różnicowanie świadczeń dla opiekunów za niezgodne z konstytucją.

Wyrównanie dotyczyłoby okresu od 1 stycznia 2013 r. - od kiedy weszła w życie ustawa, która pobawiła opiekunów świadczeń pielęgnacyjnych. Obecnie przyjmowane są wnioski osób, które chciałyby dołączyć do pozwu zbiorowego.

Źródło: Rynek Seniora


konferencja 2021 debaty
webinar 2
webinar 3
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności