gru 22, 2017

Udział Koalicji w konsultacjach społecznych projektu rozporządzenia dotyczącego opieki długoterminowej

Dziś kończą się konsultacje społeczne opublikowanego w dniu 6 grudnia br. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Swoje uwagi do projektu zgłosiła Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

W piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła możemy przeczytać: "Oceniając w całości zaproponowane zmiany jesteśmy zdania, iż większość zaproponowanych zmian idzie w dobrym kierunku, ale są one daleko niewystarczające w stosunku do realnych problemów z jakimi codziennie boryka się opieka długoterminowa. Natomiast w obszarze, w którym sytuacja wygląda względnie najlepiej, czyli u osób wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych proponuje się niezrozumiałe zmiany, które mogą doprowadzić do dezorganizacji dobrze funkcjonującej tej części systemu opieki długoterminowej".

Ze stanowiskiem Koalicji można zapoznać się tutaj.

Wszystkie uwagi Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dostępne są tutaj.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas