gru 28, 2017

II Posiedzenie Komitetu Sterującego projektu

19 grudnia 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego projekt pod nazwą: "Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki".

Projekt realizowany jest od lipca 2017 roku. W trakcie jego trwania wypracowane zostaną standardy usług asystenckich i opiekuńczych, w tym usług teleopieki dla osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności. Zaplanowane zostały także szkolenia dla przedstawicieli instytucji świadczących usługi w ramach wypracowanego systemu, a następnie pilotażowe wdrożenie wypracowanego systemu świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych.

W ramach pilotażu 300 osób niesamodzielnych zostanie objętych teleopieką. Pilotaż zostanie przeprowadzony na terenie 32 gmin.

Źródło: www.senior.gov.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas