sty 2, 2018

VI Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej

21 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się szóste posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej. W pracach Rady uczestniczy m.in.: Elżbieta Szwałkiewicz, Prezes Kolacji "Na pomoc niesamodzielnym".

W trakcie posiedzenia Stefan Kołucki, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej zaprezentował członkom "Informację o sytuacji osób starszych za rok 2016". Członkowie Rady pozytywnie ocenili dokument oraz jednogłośnie go przyjęli.

Po raz drugi w historii, w bieżącym roku Rada Ministrów, w wyniku prowadzonego monitorowania sytuacji osób starszych opracowała Informację o sytuacji osób starszych w 2016 roku. W tegorocznym dokumencie, aby nie powielać rokrocznie tych samych informacji, szczególna uwaga została zwrócona na działania realizowane regionalnie i lokalnie na rzecz osób starszych (na poziomie województw i powiatów), a także na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na rzecz osób starszych.

Źródło: www.senior.gov.pl


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas