cze 10, 2019

Leczenie uzdrowiskowe a osoby niesamodzielne

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia Łukasza szumowskiego o zbadanie dostępności świadczeń z zakresu leczenie uzdrowiskowe dla pacjentów z niepełnosprawnościami oraz seniorów wymagających w codziennym funkcjonowaniu wsparcia osoby bliskiej.

- Problem z dostępnością do świadczeń ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami lub seniorów są często sygnalizowanymi w kierowanej do mnie korespondencji oraz w trakcie moich cyklicznych spotkań regionalnych z obywatelami - podkreślił w najnowszym piśmie przesłanym do Łukasza Szumowskiego Adam Bodnar.

Problem z leczeniem uzdrowiskowym osób niesamodzielnych zaczyna się już na etapie kwalifikacji pacjenta, bowiem lekarz kierujący do uzdrowiska musi sprawdzić przeciwwskazania do pobytu w sanatorium i to, czy pacjent ma zdolność do samoobsługi i samodzielnego poruszania się (na nogach albo na wózku).

Rozwiązaniem problemu mogłoby być powiązanie leczenia uzdrowiskowego z wdrożeniem tzw. usług asystenckich, co w praktyce wiązałoby się z koniecznością przypisania asystencji do struktury zawodów z zakresu ochrony zdrowia, dostosowania warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób umożliwiający ich realizację przez asystencję, stworzenia systemu finansowania świadczeń udzielanych przez asystentów.

Niestety - jak zauważył RPO - dotychczas prace nad tymi rozwiązaniami nie były przedmiotem prac resortu zdrowia. Adam Bodnar zwrócił się do Łukasza Szumowskiego z pytaniem o prowadzenie prac koncepcyjnych i podjęcie współpracy z sektorem pomocy społecznej, które to miałyby poprawić dostęp do świadczeń leczenia uzdrowiaskowego dla osób niesamodzielnych.

Źródło: www.politykazdrowotna.com 


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności