cze 10, 2019

MRPiPS i PFRON o programie "Stabilne zatrudnienie"

W poniedziałek w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wiceminister Krzysztof Michałkiewicz i prezes zarządu PFRON Marlena Maląg zachęcali przedstawicieli administracji rządowej do zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Mówili m. in. o programie "Stabilne zatrudnienie". Dofinansowanie z programu może być przeznaczone m.in. na wsparcie asystenta i wypłatę stypendium dla skierowanej na staż osoby z niepełnosprawnością.

- Mamy dziś w Polsce historycznie najniższy poziom bezrobocia. Jest to ogromna szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Ważne jest, aby oferowane im miejsca pracy były przyjazne i dostosowane do ich potrzeb, a zatrudnienie miało charakter stabilny. Niezmiernie cieszę się z każdej inicjatywy, która może się do tego przyczynić - podkreślił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Prezes zarządu PFRON Marlena Maląg przedstawiła założenia nowego modułu programu "Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

Program obecnie jest realizowany w ramach dwóch modułów: "Instytucje" i "Staże zawodowe". Pierwszy jest adresowany do organów i instytucji administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury, które w ramach programu zatrudnią osoby niepełnosprawne. Adresatami modułu "Staże zawodowe" są organizacje pozarządowe, które przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staż zawodowy w administracji rządowej.

PFRON szacuje, że docelowo ze staży oferowanych w całym okresie realizacji programu będzie mogło skorzystać 600 osób z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie może też być przeznaczone m.in. na wsparcie asystenta, pokrycie kosztów dojazdów oraz wypłatę stypendium dla skierowanej na staż zawodowy osoby z niepełnosprawnością.

Źródło: www.gov.pl 

 


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności